مطالب مربوط به: طالع متولدین اردیبهشت

طالع بینی ازدواج مرد متولد اردیبهشت

طالع بینی ازدواج

دنیای اطلاعات: هیچ موجودی در دنیا به اندازه گربه و مرد متولد اردیبهشت در مقابل ناز ونوازش نرمش از خود نشان نمی دهد.در پدر بودن مردی است بی نظیر و برای بچه های خود در یک دستش زر و در یک دستش شلاق است . وای به روزی که برنجد …

ادامه مطلب »