۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۱۳:۵۹
خانه > خانه و خانواده > مسائل حقوقی

مسائل حقوقی

راهنما و شرایط تغییر نام خانوادگی

عوض کردن نام فامیلی

دنیای اطلاعات: متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد ۴۰ تا ۴۲ قانون ثبت احوال و درصورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل و پس از موافقت مراجع ذیصلاح ثبت احوال می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند. مواد ۴۰ – ۴۱ – ۴۲ قانون ثبت احوال و ماده …

ادامه مطلب »

عواقب و تبعات عدم تمکین زن

آثار عدم تمکین زن

دنیای اطلاعات: نشوز در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است. در فقه اسلامی هم نافرمانی زوج و عدم ایفای وظایف زناشویی از ناحیه او نشوز نامیده می شود. هرگاه نافرمانی و وظیفه نشناسی از هر دو طرف باشد ، آن را شقاق نامیده اند. ولی در حقوق امروز نشوز …

ادامه مطلب »