لیست هرمزگان

لیست آرایشگاه های بانوان هرمزگان ۱

آرایشگاه بانوان

دنیای اطلاعات: در این مطلب بخش اول از لیست آرایشگاه های بانوان شهرستان های استان هرمزگان به همراه آدرس و شماره تلفن آورده شده است. نام آرایشگاه نام مدیر تلفن آدرس آرایشگاه تکین فاطمه دهقانی ۲۲۴۸۰۶۶ منطقه ۲ شهرداری-خیابان بهشت زهرا جنب تعاونی امکان آرایشگاه پیوند فرشته حاج حسینی ۲۲۴۶۰۵۴ منطقه ۲ شهرداری-خیابان …

ادامه مطلب »

لیست آرایشگاه های بانوان هرمزگان ۲

آرایشگاه بانوان

دنیای اطلاعات: در این مطلب بخش دوم از لیست آرایشگاه های بانوان شهرستان های استان هرمزگان به همراه آدرس و شماره تلفن آورده شده است. نام آرایشگاه نام مدیر تلفن آدرس آرایشگاه بهین شایسته رضایی ۷۳۳۲۰۳۳ منطقه ۱ شهرداری-بلوار امام حسین جنب باشگاه ابومسلم طبقه فوقانی ابزار فروشی سجاد آرایشگاه سیا …

ادامه مطلب »