آناتومی

استخوان سزاموئید (Sesamoid bone)

دنیای اطلاعات: استخوانهای سزموئید (sesamoid bones) استخوانهای کوچکی هستند که در لابه لای وتر اتصال عضلانی وتری قرار دارند. استخوانهای سزموئید باعث افزایش مزیت مکانیکی و محافظت از اتصالات عضلانی وتری می‌شوند. البته جزءدسته‌بندی اصلی استخوانها قرار ندارند. استخوان سزموئید استخوانی تعبیه شده در یک تاندون یا یک عضله است. با توجه …

ادامه مطلب »