مطالب مربوط به: Out of body experience

تجربه خروج روح از بدن و دیدن بدن از بالای سر

خروج روح از بدن

دنیای اطلاعات: تجربه خروج از بدن یا برون فکنی اثیری (Out-of-body experience)؛ تجربه‌ای است که عموما با حس شناور شدن خارج از جسم یا دیدن جسم خود از بالای سر همراه است و در برخی از موارد، شخص ممکن است بدن فیزیکی خود را از نقطه‌ای خارج از بدنش مشاهده …

ادامه مطلب »