مطالب مربوط به: iso 3834 چیست

استاندارد ISO 3834 به زبانی ساده

ایزو 3834

دنیای اطلاعات: استاندارد Welding Quality Assurance (ISO 3834) الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می شود. این استاندارد اخیرا توسط شورای عالی استاندارد بعنوان استاندارد اجباری بمنظور جوشکاری های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و نصب مورد تصویب قرار گرفت. استاندارد ایزو ۳۸۳۴ که …

ادامه مطلب »