مطالب مربوط به: Hyphema

کوفتگی و صدمات کره چشم

دنیای اطلاعات: صدمات تیز و نافذ یا کوفتگی های کند هر دو می توانند با اعمال نیروی شدید سبب پارگی کره چشم شوند. وقتی که دیواره چشم، قرنیه و صلبیه دچار پارگی می شوند بعلت افت ناگهانی فشار داخل چشمی نوعی فتق ایجاد می گردد و محتویات اوربیت وارد سینوس …

ادامه مطلب »