مطالب از سراسر وب

پزشکان متخصص استان گلستان (گرگان)

دنیای اطلاعات: در اینجا لیستی از پزشکان متخصص شهرهای گرگان ، گنبد ، علی آباد ، بندر ترکمن ، گالیکش ، کردکوی ، کلاله ، آق قلا آورده شده است.

نام پزشک رشته تلفن آدرس
اخوان طبیب عاطفه داخلی ۲۲۳۱۲۹۵ گرگان عدالت ۷ ساختمان میرداماد
بخشنده نصرت سپیده زنان وزایمان ۱۷۱۲۲۴۴۰۸۴۴ گرگان پاساژ لاله-ط ۲-شماره ۲۱۶
حاجی صادقی مریم زنان وزایمان ۱۷۱۲۲۲۰۱۵۲ گرگان ساختمان میرداماد عدالت ۷
حسینی سید عسگر داخلی ۲۳۲۹۵۴۷ گرگان نبش عدالت ۱۴ س رضا
رحمت الله شریفی فر عفونی ۲۳۳۷۲۵۰ گرگان عدالت۱۱
سجادیان سیدحسین قلب وعروق ۹۳۰۴۴ گنبد حافظ جنوبی
شریفیان سید علی قلب وعروق ۲۲۳۰۲۲۲ گرگان پاساپ لاله طبقه ۱
عبدالله زادگان مجید داخلی ۱۷۳۳۷۲۲۱۲۲ بندرگز جنب داروخانه دکتر الوندی
قائمی حشمت الله ارتوپدی ۲۲۴۰۵۲۴ گرگان ولی عصر مجتمع رضا
مطب طبرسا جعفر جراحی عمومی ۲۲۲۰۸۲۷ گرگان مجتمع صدرا
منصور گرگانی داخلی ۵۲۲۱۳۷۳ گنبد گنبد
موسوی شباهنگ کودکان ۲۲۳۵۳۵۴ گنبد خ طالقانی شرقی-مقابل کلینیک دکتر پورقاز-طبقه فوقانی آرمایشگاه
پژمان خوارزم جراحی عمومی ۶۲۳۳۷۴۰۰ علی آباد نرسیده به چهارراه جنگلده
پانته آ میرمحمدی قلب وعروق ۵۱۴۷ بندرترکمن خ آزادی
گلچهره سادات علینقی مداح قلب وعروق ۱۷۳۳۲۲۵۲۱۰ کردکوی خ ولیعصر
گلشاننادگانی رقیه عفونی ۲۲۶۳۶۳۲ گرگان  عدالت ۱۶-مرجان
آرمان مولازاده چشم گنبد  خ طالقانی شرقی
آفرینا بهادر زنان زنان وزایمان ۵۲۲۷۳۸۷ آق قلا آق قلا-
اراز محمد کیمری ارتوپدی ۲۳۲۲۴۱۴ گرگان عدالت ۲۳-ساختمان کیان
امیرلطیفی سیدمفید گوش وحلق وبینی ۱۷۱۲۲۲۹۴۹۸ گرگان پاساژ ولیعصر
حمیده کوک چلی تخصص زنان زنان وزایمان ۹۳۷۳۰۱۳۴۴۲ گنبد ساختمان دکترآقچه لی
دکتر رمضانعلی امیری عفونی ۲۲۶۱۱۱۴ گرگان عدالت۱۳
دکتر نوید انوری پور اطفال کودکان ۳۸۱۸۰ گالیکش گا لیکش
رضایی شیرازی رحیم عفونی ۲۰۹۷۷ گنبد خ وحدت شرقی
سراج الدین عارف نیا کودکان بندرترکمن روبروی شهرداری
سید احمد حسینی کودکان کردکوی خ جنگل
سید امیر حسین موسوی کودکان گرگان پاساز مرسل
سید رضا خاندوزی رادیو تراپی ۲۲۶۵۹۸۵ گرگان عدالت۱۳
سید هاشم موسوی جراحی عمومی ۲۳۳۷۲۵۰ گرگان عدالت۱۱
شاهین علائی کودکان ۲۲۵۵۶۲۰ گرگان خ ولیعصر-نبش عدالت ۷
عبدالحی فریور(داخلی داخلی ۲۲۲۸۲۲۵ گنبد خ بعثت
عبدالصمد غراوی داخلی گنبد طالقانی شرقی
عسگری عزت الله زنان وزایمان ۱۷۱۲۲۲۳۹۳۹ گرگان پاساژ ولیعصر-ط ۲
علیرضا مقصودلو داخلی اعصاب ۲۳۲۰۱۶۵ گرگان خ-ولیعصر-مجتمع لاله
فرزاد مسیحا کودکان ۹۲۲۷ کردکوی خ جنگل
فرهاد اسمی کودکان ۶۲۳۶۹۵۲ علی آباد علی آباد
کمال چوکان جراحی مغز و اعصاب ۲۲۹۵۲۲۰ گنبد خیابان دارایی غربی-ساختمان آقچه لی
کیانوش کر ارولوژی ۴۴۳۱ بندرترکمن بندرترکمن-میدان شهرداری
محبوبه فکری زنان وزایمان ۲۲۳۱ علی آباد علی آباد
محمد با نصیری ارتوپدی ۲۳۲۲۸۷۶ گرگان عدالت ۱۱ – س آزادمرد
مرضیه عاشوری زنان وزایمان گرگان عدالت ۱۴
مریم اصغری شیخی قلب وعروق گنبد خ امام شمالی خ بعثت
مطب -کردجزی ایراندخت جراحی عمومی ۰۱۷۳۲۲-۶۲۲۰۱۰۳ گرگان عدالت۱۳-ساختمان قایم
مطب پوری آق اویلی داخلی ۱۷۱۲۲۳۲۳۶۱ گرگان پاساژ بهارستان
مطب گلعلی پور فرانک زنان وزایمان ۱۷۱۲۲۳۵۷۴۴ گرگان مجتمع صدرا-ط ۱
مطب کریمی مهرداد چشم ۱۷۱۲۲۴۷۰۰۵ گرگان صدرا-ط ۲
مطب کشتکار شمسی جراحی عمومی ۱۷۱۲۲۴۵۱۳۶ گرگان عدالت ۱۳-ساختمان قائم-ط ۳
مطب کلیشادی ماندانا چشم ۱۷۱۲۲۲۴۱۰۰ گرگان جنب سینما کاپری-ساختمان میرداماد
مطب اصغری ویلا زنان وزایمان ۲۲۹۶۴ گنبد امام شمالی
مطب اعیانی فرد محمد ارولوژی ۱۷۱۲۲۴۰۹۱۸ گرگان ولیعصرپاساژ ایرانشهر
مطب اقبال کیوان جراحی مغز و اعصاب ۲۳۶۰۹۸۸ گرگان ولیعصر- عدالت ۲۴-کسری
مطب اکبری حمیده داخلی ۲۲۶۰۹۸۸ گرگان ولیعصر- عدالت ۲۲-کسری
مطب امیری عارف داخلی ۱۷۱۲۲۴۱۲۸۷ گرگان پاساژ لاله زاری-ط ۲
مطب بهبهانی فریبا کودکان ۱۷۱۲۲۲۳۸۳۹ گرگان عدالت ۱۸-ساختمان دکتر شیرافکن
مطب بهزاد حمیدرضا عفونی و گرمسیری گرگان عدالت ۱۳
مطب تابنده افسانه زنان وزایمان ۱۷۱۲۲۲۸۷۸۳ گرگان ۵ آذرپاساژ بهارستان
مطب تاجیک قنبری عباسعلی پوست ۱۷۱۲۲۲۹۳۱۱ گرگان ولیعصرپاساژ ایرانشهر
مطب تازیکی رجب جراحی مغز و اعصاب ۲۲۵۲۷۷۷ گرگان
مطب ترشیزی طاهره زنان وزایمان ۲۲۹۱۱۸۵ گنبد خ حافظ ج
مطب توکلی مجید ارتوپدی ۲۲۹۲۶۷۴ گنبد طالقانی شرقی-ساختمان صدرا
مطب حداد عذرا چشم ۱۷۱۲۲۲۶۲۵۳ گرگان خ ولیعصرعدالت ۱
مطب حق بین فهیمه کودکان ۱۷۳۵۲۲۱۹۴۶ آق قلا آق قلا-طبقه دوم درمانگاه شفا
مطب خدابخشی بهناز عفونی ۱۷۱۲۲۴۰۴۳۵ گرگان عدالت ۱۱-کلینیک دکتر کلانتری
مطب خلخالی علیرضا ارتوپدی ۱۷۳۶۲۲۶۶۵۲ علی آباد چهارراه جنگلده-بالای داروخانه صالحی۳
مطب دکتربوستانی پریا زنان وزایمان ۲۲۶۲۳۴۲ گرگان شالیکوبی-ساختمان مرسل
مطب دکترکاشفی زاده علیرضا داخلی ۴۲۴۵۳۰۴ کلاله خ-فراغی-فراغی۶
مطب دلگری فرنگیس کودکان ۱۷۱۲۲۲۷۸۵۵ گرگان ۵ آذرساختمان بهارستان
مطب دهقان محمد پوست ۱۷۱۲۲۴۳۹۲۹ گرگان عدالت ۱۸-ساختمان فردیس
مطب رادکانی حافظ جراحی عمومی ۱۷۱۲۲۲۷۸۵۵ گرگان ۵ آذر ساختمان بهارستان-ط ۲
مطب رجایی سیامک جراحی عمومی ۱۷۱۲۲۳۶۹۵۲ گرگان ساختمان سینا-ط ۴
مطب زمانی محمدرضا جراحی مغز و اعصاب ۱۷۱۲۲۲۴۴۷۵ گرگان ولیعصرساخمان بهارستان
مطب ساعدی کوروش پوست ۹۱۱۱۳۵۳۵۸۶ گنبد حافظ جنوبی
مطب سلطانی بابک پوست ۱۷۱۲۲۴۱۱۸۴ گرگان پاساژ لاله-واحد ۲۱۲
مطب شیخ جمشید کودکان ۱۷۱۲۲۲۶۷۲۰ گرگان پاساژ ولیعصر
مطب صادقی اسداله جراحی عمومی ۲۲۶۶۵۵۹ گرگان  عدالت ۱۳- مجتمع ارمان
مطب صادقی انارکی یزدان داخلی ۱۷۱۲۲۷۸۹۳ گرگان ولیعصر ساختمان سینا
مطب ظهیری یعقوب کودکان ۲۳۲۰۰ گنبد طالقانی غربی کوچه ۲-پلاک ۳۹
مطب عارفی افروز فیزیکی و توانبخشی ۱۷۱۲۲۳۳۱۱۹ گرگان نبش عدالت ۲۴-ساختمان کاوه
مطب علاقی سلیمان جراحی عمومی ۲۹۷۷۷ گنبد امامزاده غربی روبروی بیمارستان برزویه
مطب علیمی منوچهر پوست ۱۷۱۲۲۲۳۵۴۱ گرگان مجمع لاله-ط ۱-پلاک ۱۱۸
مطب عمیدی عارف ارولوژی ۱۷۱۲۲۴۱۳۴۵ گرگان پاساژ لاله-ط ۲ -واحد ۲۱۷
مطب فانی عباس ارولوژی ۱۷۱۲۲۲۶۹۰۱ گرگان ولیعصرپاساژ لاله
مطب فریدونی فدرا زنان وزایمان ۶۱۴۲ آق قلا آق قلا
مطب قاضی مقدم بهروز ارولوژی ۱۷۱۲۲۳۳۰۹۹ گرگان ولیعصرساختمان سینا-ط ۳
مطب کاویانی محمدرضا داخلی اعصاب ۲۲۲۲۱۱۵ گرگان ابتدای عدالت۱۸-ساختمان فردیس
مطب مجریان علیرضا داخلی ۱۷۱۲۲۲۶۷۸۶ گرگان عدالت ۱ پلاک ۶
مطب محمدیان سکینه کودکان ۵۵۳۵۴۰۰ گرگان عدالت ۶۵ -مجتمع زرتشت
مطب مظهری عبدالمجید داخلی ۱۷۱۲۲۴۳۱۱۱ گرگان عدالت ۱۳-ساختمان آرمان
مطب مفتاح علیرضا ارتوپدی ۱۷۱۲۲۲۳۰۹۹ گرگان جنب سینما کاپری
مطب مقصودلونژاد علی پوست ۹۳۷۱۴ گرگان مجتمع صدرا (ولیعصر)
مطب منتظری زهره زنان وزایمان ۱۷۱۲۲۳۷۲۵۰ گرگان عدالت ۱۱-کلینیک موسوی
مطب میرفاضلی آرزو کودکان ۱۷۱۲۲۴۱۳۳۳ گرگان جنب سینما کاپری-ساختمان میرداماد
مطب نقاشپور منصور کودکان ۱۷۱۲۲۲۹۳۹۰ گرگان پاساژ برلیان-ط۲
مطب وثوق شهره زنان وزایمان ۱۷۳۶۲۳۰۵۵۶ علی آباد عدالت۱۱
مطب وثوقی سعید گوش وحلق وبینی ۱۷۱۲۲۲۴۸۸۹ گرگان پاساژ برلیان
مطب وطنی رزیتا زنان وزایمان ۲۲۶۱۴۶۱ گرگان عدالت۲۳-ایرانشهر
منیزه یوسفی زنان وزایمان ۲۴۳۱ بندرگز بندرگز
ناطقی اصلی علاالدین جراحی عمومی ۱۷۱۲۲۲۹۱۳۱ گرگان ولیعصرعدالت  ۱-کوچه دکتر حداد
یعقوب رادکانی جراحی عمومی ۱۷۱۲۲۲۱۲۲۵ گرگان پاساژ ولیعصر
محمدقزل اعصاب وروان ( روانپزشک ) ۴۲۳۲۷۱۱ گرگان گرگان
مطب رئیسی حسن اعصاب وروان ( روانپزشک ) ۱۷۱۲۲۳۸۵۵۵ گرگان عدالت ۳۹-مجتمع دکتر رئیسی
مطب طلایی کریم بردی اعصاب وروان ( روانپزشک ) ۲۲۹۱۰۱۰ گنبد وحدت غربی جنب مسجد جامع -پاساژ صحتی -ط۲

درباره ادمين

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 1525 مقاله تا کنون.

یک نظر

  1. هتل الماس گلستان

    با سلام و خسته نباشید هتل الماس در شهرستان آزادشهر با بنا ۵۰۰۰ هزار متر و با وسعت ۱۵۰۰۰ هزار متر زیبا ترین جای استان گلستان می باشد.بنده حاضر هستم برای بیمارستان واگذار یا مشارکتی نمایم.با تشکر
    تلفن تماس:۰۹۱۱۳۷۴۲۲۰۷

دیدگاهتان را بنویسید

  • آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با علامت‌ * مشخص شده‌اند.
  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش تایید می‌شود.