مطالب مربوط به: favaefe rabete jensi

فواید رابطه جنسی قانونی

فواید رابطه جنسی قانونی

دنیای اطلاعات: در این پست مواردی برای شما از رابطه جنسی می گوییم که برای انسان بسیار موثر هستند و کسانیکه از این کار غفلت می کنند بسیاری از فواید آن را ازدست می دهند حتی درمان کننده بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی است که برخی افراد آن را نمیدانند ولی افراط در آن نیز صحیح نیست درست است که تعداد زیاد بودن رابطه جنسی برای زنان هیچ زیانی ندارد ولی برای مردان بسیار زیان آور و درد سرساز است باهم فواید و زیان های آن را می خوانیم.

ادامه مطلب »