مطالب مربوط به: آزمایشگاه شهرستان كازرون

آزمایشگاه های تشخیص طبی فارس (آدرس و شماره تلفن)

دنیای اطلاعات: در این مطالب لیست آزمایشگاه های طبی استان فارس (شیراز) به همراه آدرس و شماره تلفن آورده شده است. امیدواریم مورد استفاده قرار بگیرد. نام ازمایشگاه lab تلفن آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترشهریار شیخ الاسلامی ۷۳۲۴۲۲۱۰۱۰ استهبان-خ امام زاده آزمایشگاه پارسیان -شهلامتولی ۷۲۹۰۹۷۰ شیراز-بلواررحمت -نبش بنی هاشمی -جنب داروخانه …

ادامه مطلب »