مطالب از سراسر وب

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز (ش- ی)

نام پزشک رشته تلفن
شادی مشحونی زنان و زایمان ۵۵۴۷۷۹۶
شرمین پژواک جراحی زنان وزایمان ۵۵۳۷۴۴۴
شعله رشتچی جباری کودکان ۵۵۴۱۵۰۹
شمسی عباسعلیزاده زنان وزایمان ۵۴۲۴۳۹۳
شهرام جانانی قلب و عروق ۵۵۶۰۴۰۹
شهرام حاج علیلو ارولوژی ۵۵۶۷۳۳۷
شهناز گلچین زنان وزایمان ۵۵۵۲۷۶۵
شهین گلک خیبری زنان وزایمان ۲۸۱۴۱۳۲
شیوا بی دهری مغز و اعصاب ۵۵۴۲۲۷۷
شیوا مهدی زاده زنان و زایمان ۴۷۶۸۴۷۸
صدیقه حسین پورسخا کودکان ۵۵۳۶۹۸۷
صفا نجمی مغزواعصاب ۳۳۷۰۹۷۶
صمد پاشک گوش و حلق و بینی ۵۵۵۶۶۶۸
صمد صادقی ارتوپدی ۵۵۶۰۷۶۹
صمد صادقیلر کودکان ۵۵۶۳۴۴۲
صمد محمودی رشید ارولوژی ۵۵۳۳۵۱۷
صمد مصدقی جراحی عمومی ۵۵۶۹۵۲۲
صمد هژیرکارزار ارولوژی ۳۳۴۹۴۵۴
ضیاءالدین مرتضوی چشم ۵۵۳۳۱۶۹
طاهره فکور زنان و زایمان ۵۵۵۷۲۶۵
طناز محمودپور زنان و زایمان ۵۵۵۴۴۱۰
عالیه قاسم زاددجانی زنان وزایمان ۵۴۲۴۴۷۱
عباس عباس زاده جراحی عمومی ۵۵۴۳۸۹۹
عباس مختارخانی ارولوژی ۵۵۵۶۹۴۷
عبدالاحد امیرشقاقی کودکان ۳۳۴۸۶۷۹
عبدالرسول نایبی مغزواعصاب ۵۵۶۴۳۰۵
عبدالرضا شمس داخلی ۵۵۴۶۳۳۷
عبداله آراسته ارتوپدی ۵۵۴۰۹۲۹
عبداله مهدی اوغلی مغز و اعصاب ۵۵۳۱۹۸۴
عبدالودود رضائیان پوست ۳۳۵۹۵۴۴
عزیز نوری ارتوپدی ۵۵۴۹۲۶۰
عظیم علمیه گوش و حلق وبینی ۵۵۵۵۴۷۸
عفت صدر کریمی پوست ۵۵۶۴۴۰۰
علی چهراقی پوست ۵۵۶۱۸۶۱
علی اسکندری ارولوژی ۵۵۴۷۰۶۸
علی اکبر مراغه چیان جراحی عمومی ۵۵۵۹۲۹۴
علی اکبر مشهداکبریلر کودکان ۴۴۵۹۱۹۱
علی بهاری عفونی ۵۵۳۶۷۸۳
علی عباسی باویل عفونی ۵۵۳۷۲۲۴
علی غفارلو ارولوژی ۵۵۴۷۵۴۶
علی قدیری اصل داخلی ۵۵۳۲۲۵۳
علی قویدل داخلی ۵۵۳۱۸۴۷
علی مصطفائی چشم ۳۳۴۳۲۴۵
علی ولی زاده جراحی عمومی ۵۵۶۵۱۱۱
علیرضا بزاززادگان جراحی عمومی ۵۵۶۰۱۴۳
علیرضا ظفربخش ارولوژی ۵۵۶۸۱۱۱
غلامرضا طریقی زنان وزایمان ۵۵۵۸۲۸۲
غلامرضا واعظ گوگانی داخلی ۵۵۵۵۳۳۸
غلامعلی جهانشاهی کودکان ۵۵۶۸۸۸۶
فاروق اصفهانیان داخلی ۵۵۵۳۸۸۸
فاطمه حمدی پور توانبخشی ۵۵۶۵۷۵۶
فاطمه عباسعلیزاده زنان وزایمان ۵۵۳۱۷۲۲
فراهیم انوری آذر زنان وزایمان ۵۵۵۵۴۳۶
فرح جدیان زنان وزایمان ۵۵۴۲۱۰۰
فرحناز ریحانی فر زنان وزایمان ۵۵۶۳۵۳۳
فرزین متقیان دینی گوش و حلق وبینی ۵۵۵۱۳۴۲
فرشید شامخی ارتوپدی ۵۵۷۲۲۱۴
فرهاد احمدپور عفونی ۵۵۵۱۷۷۷
فرهاد دادرس مغزواعصاب ۵۵۷۰۶۴۷
فرهاد مکاری ارتوپدی ۵۵۵۶۹۵۱
فریبا ظفربخش جراحی زنان وزایمان ۵۵۳۹۴۵۱
فریبا فضیل زنان وزایمان ۳۳۵۷۰۸۲
فریده گلفروشان پوست ۵۵۶۹۹۵۲
فریده نوشادعباسپور مغزواعصاب ۵۵۴۸۹۸۰
فریدون قمری زنان وزایمان ۵۵۳۷۹۳۲
فریناز کلاهی گوش وحلق وبینی ۵۵۴۵۲۸۹
فنوره فراش زاده زنان وزایمان ۵۵۴۵۲۰۳
قاسم امیراصلانزاده چشم ۳۳۵۱۲۱۸
قدرت محمدی گوش وحلق وبینی ۳۳۴۱۴۱۲
قشم سلیمان زاده کودکان ۵۵۵۶۵۱۹
قنبر بران جراحی مغز و اعصاب ۵۴۱۴۵۵۴
کاظم شفیق نیا کودکان ۵۲۲۰۳۱۲
کبری محمدی زنان وزایمان ۴۴۸۱۸۸۱
کریم آهن پنجه چشم ۵۵۶۶۴۸۴
کریم نبی زاده اصل پوست ۳۳۶۷۸۸۱
کلارا طایفه منظمی زنان وزایمان ۵۵۴۹۲۵۵
لعیا فرزدی زنان وزایمان ۵۴۲۴۳۷۳
لیلا بگلر متخصص زنان وزایمان ۳۳۵۵۳۰۹
لیلا حامد زنان وزایمان ۵۵۴۸۱۱۱
لیلا شباهنگ زنان وزایمان ۲۳۴۷۷۳۷
مژگان یگانه زنان وزایمان ۳۳۰۰۶۳۸
مجید دلاور پوست ۵۵۶۴۰۰۶
مجید شاه قاسمی گوش وحلق وبینی ۳۳۱۳۰۲۹
مجید فهمی گوش وحلق وبینی ۵۵۵۵۱۸۱
محمد استادی داخلی ۵۴۱۹۹۸۹
محمد اصغری جراحی مغز و اعصاب ۵۵۳۱۹۹۳
محمد انعامی توانبخشی ۵۵۵۷۷۲۰
محمد ایرجیان ارتوپدی ۳۳۷۶۹۶۲
محمد بهزاداوخساری گوش وحلق وبینی ۵۵۶۳۶۹۴
محمد سینا جراحی عمومی ۴۷۷۱۰۴۲
محمد فخرزاده پوست ۵۵۶۱۳۵۰
محمد نژادکاظم گوش وحلق وبینی ۳۳۴۸۵۳۴
محمد یزدچی مغزواعصاب ۳۳۴۲۸۸۹
محمدابراهیم بغدادچی قلب وعروق ۵۵۳۸۷۷۰
محمدباقر رهبانی چشم ۵۵۶۶۳۲۶
محمدباقر مهدی زاده قلب وعروق ۵۵۷۰۳۳۲
محمدتقی آهنگرآتشی داخلی ۶۵۵۴۳۳۸
محمدتقی توکل داخلی ۵۵۶۹۲۲۲
محمدتقی مجیدپور گوش و حلق و بینی ۵۵۶۹۸۸۳
محمدجواد پورلک جراحی عمومی ۵۵۵۱۰۴۴
محمدجواد صابرمقدم داخلی ۳۳۶۱۷۵۰
محمدحسن غفارزاده زنان و زایمان ۵۵۵۳۹۴۲
محمدحسن لواسانی ارتوپدی ۳۳۴۴۱۷۱
محمدحسین حسینیان زکریا کودکان ۵۵۳۱۶۶۱
محمدحسین رضائی فرد کودکان ۵۵۳۱۹۸۰
محمدحسین مبین پوست ۵۵۳۴۰۳۷
محمدرضا امین پور چشم ۵۵۳۹۴۷۷
محمدرضا عزالدینی مغزواعصاب ۵۵۷۱۰۶۱
محمدرضا قویدل سردصحرا داخلی ۵۵۴۹۲۶۱
محمدصادق آخوندی قلب وعروق ۵۵۴۰۲۳۴
محمدصادق عابدینی گوش وحلق وبینی ۵۵۳۹۷۲۸
محمدعلی امین سبحانی چشم ۵۵۷۱۲۳۷
محمدعلی دیلمقانی ارتوپدی ۵۵۶۶۱۱۶
محمدعلی صراطی نوری زنان وزایمان ۵۵۵۱۳۳۱
محمدعلی مجنونلو کودکان ۲۸۴۲۶۰۷
محمدعلی مزیدی زنان وزایمان ۵۵۶۲۱۶۲
محمدمصطفی مصطفوی زنان وزایمان ۵۵۶۲۴۸۴
محمدمقدسی بناب گوش و حلق و بینی ۵۵۶۶۲۳۳
محمدمهدی حسینیان زکریا مغزواعصاب ۵۵۶۸۲۹۸
محمدنقی نثارنوبری ارتوپدی ۵۵۵۶۶۱۲
محمود بهشتی گوش و حلق و بینی ۵۵۴۸۰۷۰
محمود ناطقی چشم ۵۵۳۳۴۵۰
مرضیه تقی زاده زنان وزایمان ۵۵۴۰۱۸۹
مرضیه نعمت صابری کودکان ۵۴۳۱۰۶۳
مریم زادشکویان داخلی ۵۵۴۸۷۱۷
مریم طرزمنی زنان وزایمان ۳۳۷۹۲۰۳
مریم مرادی پور زنان وزایمان ۵۵۷۰۱۷۳
مریم منصورفر زنان وزایمان ۵۵۷۳۳۰۶
مریم موبد چشم ۵۵۵۲۲۸۲
مریم نظافتی کودکان ۵۵۵۵۴۷۸
مستانه وثوق تهرانی زنان وزایمان ۵۵۶۷۲۵۱
مسعود اسکندانی بیهوشی ۳۸۰۰۷۴۵
معصومه بلیلا کودکان ۵۵۳۸۴۳۴
معصومه فیاض فرضاد جراحی عمومی ۵۵۴۸۳۱۶
مقصود پورالهوردی بیهوشی ۲۳۵۰۱۹۱
منصور هادیزاده چشم ۳۴۴۶۶۹۶
منوچهر صمیمی فر زنان وزایمان ۵۵۶۸۱۱۱
منوچهر فرشچی داخلی ۵۵۴۵۵۱۴
منیره سعیدپورآذر پوست ۵۵۶۰۵۶۲
منیره سمرقندی چشم ۵۵۵۱۵۵۴
منیره نظافتی کودکان ۳۳۴۴۲۳۸
مهدی ظاهری جراحی مغز و اعصاب ۵۴۰۹۹۶۰
مهدی فرهودی مغزواعصاب ۵۴۲۹۹۳۶
مهری جعفری زنان وزایمان ۵۵۳۹۱۶۱
مهناز چایچی کودکان ۵۵۶۷۴۷۴
مهناز طالبی-مغزواعصاب مغزواعصاب ۵۵۵۷۵۹۹
مهین اتابکی پوست ۳۲۹۵۹۲۴
مهین حاجی زاده کودکان ۵۵۳۲۰۵۵
مهین میرزاجانزاده زنان وزایمان ۵۵۵۱۰۷۰
موسی الهیار عفونی ۲۸۹۸۲۱۴
موسی تقی زاده ارجمند بیهوشی ۵۵۶۴۱۷۷
میرابوالفضل صهبا زنان وزایمان ۵۵۵۱۹۵۱
میرزاده موسوی شبستری زنان وزایمان ۵۵۵۸۹۶۴
میرضیاالدین قرشی کودکان ۵۵۶۲۱۹۴
میرمحمد هاشمی عفونی ۳۳۶۶۸۲۷
میرهادی سیداخوان ارتوپدی ۵۵۷۲۲۲۷
نگار یحیی زاده زنان وزایمان ۵۵۷۲۶۷۶
نگین روائی داخلی ۵۵۳۲۱۲۳
نادر اکرمی افشار چشم ۵۵۳۵۳۸۸
نادر بهاری وند چشم ۳۳۴۳۶۱۸
نادر عزتی ارولوژی ۳۳۴۵۵۰۵
نادره باقری اقدم کودکان ۲۳۳۵۰۲۹
نازیتا رزم گیری زنان وزایمان ۵۵۶۹۲۳۶
نازیلا دزنابی جراحی مغز و اعصاب ۵۵۷۱۵۸۳
نازیلا دهری منش پوست ۳۲۹۳۳۴۵
نازیلا نقی پور کودکان ۶۵۷۴۱۸۱
ناصر عزتی جراحی عمومی ۳۳۶۹۸۸۰
ناصریزدان پناهی جراحی عمومی ۵۵۳۵۹۵۱
ناهید گرانسایه زنان وزایمان ۳۳۶۱۷۶۶
ناهید بی همتا زنان وزایمان ۵۵۴۶۰۶۵
ناهید صفا زنان وزایمان ۵۵۴۶۵۶۵
نسرین افسرپور قلب وعروق ۵۵۴۱۰۷۲
نسرین براهنی کودکان ۵۵۴۰۱۹۹
نسرین جوادی زنان وزایمان ۵۵۴۸۹۸۷
نسرین صادقی فرد جراحی زنان و زایمان ۶۶۸۵۹۵۵
نسرین عبادی پوست ۵۵۳۵۵۹۵
نسرین علیزاده زنان وزایمان ۵۵۳۷۶۱۳
نسرین مقدس پور داخلی ۵۵۴۸۱۱۶
نعمت بیلان کودکان ۳۳۵۲۱۸۰
نوشین شاه محمدی زنان وزایمان ۵۵۳۱۲۳۳
نیره نجاتی کودکان ۶۵۸۸۲۸۲
نیکزاد شهیدی گوش وحلق وبینی ۵۵۷۲۰۳۷
هادی حکیم قلب وعروق ۵۵۳۸۸۸۰
هاشم پویا گوش وحلق وبینی ۵۵۳۳۱۹۰
هاله اکبری داخلی ۵۵۴۰۹۰۷
هاله صالحی پورمهر قلب وعروق ۵۴۱۴۵۵۴
هرمز آیرملو مغزواعصاب ۵۴۲۴۲۹۲
هوشنگ احمدپور گوش وحلق وبینی ۵۵۵۵۶۶۶
هوشنگ خبیر کودکان ۵۵۶۱۰۸۲
هوشنگ کاظمی گوش وحلق وبینی ۳۳۶۵۲۵۲
وحید نجاتی چشم ۳۲۹۵۹۲۵
ولی احمدی داخلی ۲۶۰۰۴۰۶
ویدا زارع امانت جراحی زنان وزایمان ۵۵۵۵۳۴۸
یداله احمدی ارولوژی ۵۵۵۴۰۳۴
یعقوب عبدوی فیزیکی و توانبخشی ۵۵۴۴۷۹۶
یوسف ترکمانی کودکان ۴۴۵۶۲۹۷
یوسف توکلی فر کودکان ۵۵۳۳۰۵۰
یوسف صمیمی فر جراحی عمومی ۵۵۴۰۷۴۷
یوسف وجودی زنان وزایمان ۵۵۶۷۹۷۹
یونس سیدآقازاده داخلی ۵۵۵۹۳۹۷
مطب دکنرفاطمه نظری جراحی زنان وزایمان ۵۵۴۲۵۹۴

درباره ادمين

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 1525 مقاله تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

  • آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با علامت‌ * مشخص شده‌اند.
  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش تایید می‌شود.