مطالب از سراسر وب

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز (الف – ش)

دنیای اطلاعات: در این مطلب لیست پزشکان متخصص شهر تبریز را آورده ایم؛ امیدواریم مورد استفاده کاربران محترم قرار گرفته باشد.

نام پزشک رشته تلفن
لیدا حیدری زنان و زایمان ۳۳۶۳۰۱۰
پگاه نورافزا پوست ۳۲۹۳۳۴۵
آناهیتا ناظم پور زنان و زایمان ۵۵۳۰۵۳۹
ابراهیم موید داخلی ۵۴۰۳۷۸۸
ابوالقاسم سمرقندی جراحی زنان و زایمان ۵۵۵۰۴۵۶
اسرافیل زنجانی ارتوپدی ۳۳۴۴۴۲۲
اصغر وظیفه خواه کودکان ۴۴۷۲۹۳۹
بهروز مهرور کودکان ۵۲۴۱۱۲۰
حسن خواجه محمدی داخلی ۵۵۵۰۶۰۴
حسن رسام گوش و حلق و بینی ۵۵۵۷۲۵۸
حسین اخباری شجاعی چشم ۵۵۵۶۲۷۴
حسین جورابچی کودکان ۵۵۶۷۰۹۰
حسین غفاری مهر گوش وحلق وبینی ۵۵۳۰۸۶۸
حمداله علیپور جراحی عمومی ۵۵۳۳۹۸۶
حمیرا رشدی گوش وحلق وبینی ۵۵۵۶۱۴۲
حوریه حلیمی میلانی زنان و زایمان ۴۷۸۱۱۵۶
رضا اکبری اوخچی کودکان ۵۵۳۳۴۳۳
رقیه بهجتی زنان وزایمان ۳۳۷۴۳۰۶
رویا سام نیا زنان وزایمان ۵۵۳۵۶۹۹
زهرا قطره سامانی زنان وزایمان ۵۵۳۶۰۵۹
سلطان سنجری ارتوپدی ۵۵۶۷۷۱۱
سیدحسن سیدی چشم ۵۵۴۳۱۲۱
سیما جلیل زاده زنان و زایمان ۵۵۳۴۵۶۵
سیمین موسوی کودکان ۳۳۲۱۲۶۴
شهین موسوی جراحی زنان و زایمان ۵۵۶۸۲۴۲
صمد قانع فرد کودکان ۲۳۳۳۲۲۵
علی فرشاداصل جراحی مغز و اعصاب ۵۵۷۲۰۹۵
غلامرضا کورکی جراحی عمومی ۳۳۵۶۵۰۴
فرزانه حصاری چشم ۵۵۴۸۱۰۱
فرزین حسینی داخلی ۵۵۴۲۲۶۲
فریبا ادوای قلب وعروق ۵۵۷۱۲۰۹
فریدون پاک نیا داخلی ۵۵۶۳۳۵۵
فضل فرهادی زنان وزایمان ۵۵۶۶۶۱۸
قاسم امیری زنان وزایمان ۳۳۴۵۷۲۵
لطیفه دهقان زاده پوست ۵۵۶۱۷۵۳
مجید نامدار ارتوپدی ۵۵۵۴۹۲۸
محرر روحانی کودکان ۲۳۴۴۵۷۵
محمدابراهیم رهبانی نوبر کودکان ۵۵۵۹۴۲۰
محمدرضا امان الهی سودمند داخلی ۵۵۵۹۱۷۴
محمدرضا سرافرازاسبق جراحی عمومی ۳۳۴۱۷۰۰
محمود هاشمی اقدم زنان وزایمان ۵۵۵۴۲۳۹
مریم مسنن امینی داخلی ۳۳۷۲۰۰۰
مسلم تقی زاده مغز و اعصاب ۲۸۱۹۱۱۹
معصومه بامدادمقدم زنان وزایمان  ۵۵۴۹۲۷۷
منیره بهروزیه کودکان ۳۳۵۱۲۹۸
منیره علیپور امتنانی داخلی ۳۳۱۹۱۳۶
مهدی دیباور چشم ۵۵۳۰۹۷۱
مهرداد نهائی گوش و حلق وبینی ۳۳۷۴۳۱۰
مهری معین زاده زنان وزایمان ۵۵۴۶۸۱۴
میترا نظریان زنان و زایمان ۵۵۴۷۷۲۹
نازیلا الفت نوبری قلب و عروق ۵۵۵۶۳۱۷
ناصر محمدزاده عفونی ۳۳۵۱۵۱۹
نسرین ساسانی زنان وزایمان ۶۵۶۵۸۷۶-۷
وحیده بزم راد پوست ۳۳۷۴۳۱۴
یداله سزاوار ارولوژی ۵۵۳۲۲۲۰
یوسف آبادی مغزواعصاب ۵۵۶۴۹۸۰
یونس محجل صادقی داخلی ۵۵۴۹۱۹۸
یونس میرطباطبائی داخلی ۵۲۴۱۱۱۷
پرهام حلیمی اصل ارولوژی ۵۵۴۷۴۳۴
پرهام معروفی ارتوپدی ۵۵۶۷۲۰۰
پرویز آزادی زنان وزایمان ۵۵۳۱۰۳۰
پرویز اسدی داخلی ۵۵۷۲۲۴۳
پروین حق پرست زنان وزایمان ۵۵۵۷۲۷۴
پروین سلیمانیان کودکان ۴۷۹۷۰۶۸
پروین مصطفی قره باغی زنان وزایمان ۵۵۶۱۸۴۴
پری سیدمدنی زنان وزایمان ۵۵۴۹۰۶۵
پریچهر احمدی مغزواعصاب ۵۵۴۸۱۰۸
پریسا حبیب اله زاده زنان وزایمان ۵۵۳۸۲۶۲
پریسا حفظ السان داخلی ۵۵۴۳۱۶۶
ژیلا قره باغی زنان وزایمان ۵۵۶۳۳۴۳
ژینوس دبیری قلب وعروق ۶۵۸۱۱۵۵
گیتی فخیمی کودکان ۵۵۳۲۹۹۹
اژدر یاری کودکان ۵۵۷۱۵۱۷
ابراهیم فتاحی داخلی ۳۳۴۸۴۸۳
ابوالحسن مقدسی گوش وحلق وبینی ۵۵۵۵۹۱۹
ابوالفضل پورحسن عفونی ۳۳۷۷۴۰۰
ابوالفضل استادی داخلی ۵۴۲۴۵۵۵
احد پاشایی ارتوپدی ۵۵۵۱۵۵۴
احد نجارصادقی داخلی ۵۵۳۸۳۹۷
احدپدرام اصل جراحی عمومی ۵۵۶۹۸۶۸
احدحیدری داخلی ۲۸۱۴۱۵۲
احمد امیرچوپانی کودکان ۵۵۵۲۱۱۴
احمد جعفری جاوید کودکان ۶۶۸۵۹۵۱
احمد عمیدفر چشم ۵۵۵۸۲۱۳
احمد میرزارحیمی جراحی عمومی ۲۸۰۸۶۰۱
احمدعلی نهالی گوش وحلق وبینی ۵۵۵۲۰۴۳
اسد بهکام راد ارتوپدی ۵۵۶۵۴۰۰
اسداله بایبوردی ارتوپدی ۵۵۳۰۸۴۶
اسداله کفیلی کودکان ۵۵۳۸۲۸۱
اسرافیل عسگریان جراحی عمومی ۳۸۵۰۹۱۳
اسماعیل مقدس پور عفونی ۶۵۸۸۵۸۵
اسمعیل محمدی پاینده توانبخشی ۵۵۳۶۴۱۸
اشرف طباطباوکیلی کودکان ۵۲۶۳۱۱۶
اصغر اکبری حامد چشم ۵۵۶۴۲۳۲
اصغر شهابی ارتوپدی ۵۵۶۹۱۲۱
افسانه جواهری پور زنان وزایمان ۵۵۴۲۴۹۴
افشار زمردی ارولوژی ۵۵۵۳۴۰۷
اکبر پناهی زنان وزایمان ۵۵۵۹۸۵۶
اکبر مصحفی عفونی ۲۶۶۷۵۹۳
اکبر وثوقی گوش وحلق وبینی ۵۵۵۲۴۸۸
الهام حسینی قلب وعروق ۵۵۴۶۹۱۱
الهه اولادصاحب مدارک زنان وزایمان ۵۵۴۰۲۹۸
امراله میرگلوی بیات جراحی عمومی ۵۵۶۵۸۶۶
امیدعلی قرداشخانی عفونی ۵۵۵۳۴۷۲
امیرحسن انسان نژاد ارولوژی ۵۵۷۰۷۶۷
امیرعلی جواهری پور ارولوژی ۵۵۳۸۸۵۵
امیرعلی نثارنوبری ارولوژی ۵۵۶۹۵۵۴
امیر محمد نوالی ارتوپدی ۳۳۷۳۶۳۱-۲
امیرناصر وخشوری پوست ۵۵۷۴۲۰۶
ایوب امیدی مغزواعصاب ۵۵۴۸۶۹۶
بابک ابری اقدم جراحی عمومی ۵۵۶۲۵۶۴
بابک کلاهی فیزیکی و توانبخشی ۳۳۷۷۶۷۸
بتول نصیراوغلی زنان وزایمان ۵۴۲۴۴۷۸
بهجت لامعی زنان وزایمان ۴۴۲۳۷۰۱
بهروز ساجدی ارولوژی ۵۵۴۶۲۱۳
بهروز نقیلی عفونی ۵۵۶۴۹۷۹
بهروزبایبوردی -متخصص گوش وحلق وبینی ۵۵۶۹۳۶۹
بهزاد سروران کودکان ۵۵۳۱۷۲۲
بهزاد غفارلو چشم ۵۵۶۶۶۸۶
بهمن قندچی پوست ۵۵۳۸۸۱۶
بهمن کرباسی قلب وعروق ۵۵۴۲۱۹۹
بهمن یحیی پور داخلی ۵۵۵۶۰۳۲
بیژن علایی داخلی ۵۵۴۹۱۱۹
بیوک تیشه زن جراحی عمومی ۵۵۶۹۷۹۹
توفیق درخشان کودکان ۵۵۶۳۳۴۳
جعفر دلشادخامنه زنان وزایمان ۵۵۳۶۸۹۴
جعفر مدرس کودکان ۵۵۵۹۴۰۱
جعفردادی زاده کودکان ۶۵۶۰۹۸۳
جلال پیمانی ارولوژی ۵۵۶۴۹۰۵
جلال زارع پور جراحی عمومی ۵۵۳۵۳۵۷
جمال الدین نیکنامی جراحی عمومی ۵۵۴۹۱۱۱
جمشید احتشام دفتری جراحی عمومی ۳۳۰۴۳۶۸
جهانبخش صمدی خواه قلب وعروق ۵۵۳۸۸۷۳
جواد ذوقی کودکان ۵۵۵۲۰۶۷
جواد یوسفی مغزواعصاب ۵۵۶۷۵۰۳
حبیب مصباح ارتوپدی ۵۵۶۴۹۹۴
حسن احمدزاده نیا کودکان ۳۳۴۹۴۳۳
حسن حسن زاده ارولوژی ۵۵۳۷۰۳۸
حسن حسنی- توانبخشی توانبخشی ۵۵۵۵۱۸۱
حسن دهقان چشم ۵۵۳۹۵۵۴
حسن رضوانیه ارتوپدی ۵۵۶۵۸۶۵
حسن سلطانی اهری کودکان ۵۵۶۸۹۲۰
حسن سینافر پوست ۵۵۶۰۹۴۹
حسن شریفی ارتوپدی ۵۵۴۹۷۱۱
حسن نویدنیا کودکان ۳۳۴۴۰۴۸
حسین اسدزاده قلب وعروق ۵۵۶۸۱۸۶
حسین بابائی غازانی گوش وحلق وبینی ۵۵۶۹۹۶۱
حسین زعفرانی ارولوژی ۵۵۴۱۰۱۸
حسین سروچرندابی جراحی عمومی ۵۵۴۱۵۷۹
حسین میرزایی داخلی ۵۵۳۴۳۱۳
حمید اسلامپور چشم ۵۵۵۴۳۵۳
حمید اشهری بیهوشی ۵۵۳۹۰۶۹
حمید بیضائی مغزواعصاب ۵۵۶۰۹۶۱
حمید حمائدی   بیماریهای اعصاب ۴۱۱۵۵۳۲۷۳۱
حمید شهبازی کیا داخلی ۵۵۶۲۸۹۶
حمیدبدلی تازه کند مغزواعصاب ۵۵۶۳۴۹۳
حمیدعباسی نامور ارولوژی ۵۵۶۹۹۹۷
حمیدهشیوار کودکان ۵۴۰۱۲۰۰
حمیرا علمداری ارولوژی ۵۵۴۴۲۴۴
خدیجه فاضلی خلیلی داخلی ۵۵۴۷۵۶۵
خلیل ملکی توانبخشی ۵۵۶۶۷۶۲
دارا کوشان داخلی ۵۵۶۸۴۱۱
داریوش سوادی اسکوئی مغزواعصاب ۵۵۴۰۳۱۹-۲۰
داریوش عبدالهی فرد ارتوپدی ۵۵۳۳۴۸۵
داود نوری زاده ارولوژی ۵۵۶۲۱۲۴
داور خوب سیرت ارتوپدی ۵۵۴۹۸۰۰
رامش برادران زنان وزایمان ۳۳۰۵۷۷۷
رامین طاعی چشم ۵۵۷۰۹۳۲
رامین فروغی اصل قلب و عروق ۵۵۴۷۵۵۲
رباب سیدحسینی زنان وزایمان ۳۳۷۴۳۲۸
رباب مرتضوی زنان وزایمان ۵۵۴۲۴۶۶
رحیم دریانی ارتوپدی ۵۵۳۰۲۱۰
رحیم شکرانی هوشمند داخلی ۵۵۶۸۷۴۵
رحیم علیزاده جراحی عمومی ۳۳۶۵۱۸۸
رحیم نوشادعباسپور چشم ۵۵۵۱۱۷۴
رسول علیزاده چشم ۵۵۴۹۲۶۹
رضا برادران کودکان ۲۳۳۱۵۱۸
رضا خندقی مغز و اعصاب ۳۳۴۱۷۳۲
رضا رادفر کودکان ۲۳۴۸۹۸۶
رضا فروغی پوست ۵۵۵۰۴۴۴
رضا منصور جراحی استخوان و مفاصل ۵۴۱۴۵۵۴
رضوان سعدی زنان وزایمان ۳۳۷۴۵۴۵
رقیه بامدادمقدم زنان وزایمان ۵۵۴۹۲۶۴
رقیه غباری بناب زنان وزایمان ۵۵۳۸۰۴۷
رقیه نوعی علمداری زنان وزایمان ۵۵۳۳۷۱۳
روزیتا حسین زاده زنان وزایمان ۵۴۲۷۱۶۸
زهرا مینقی چشم ۳۳۴۸۵۳۱-۳۳۶۱۰۵۲
ساناز سلمان زاده زنان وزایمان ۵۵۳۷۳۴۲
ساناز صامتی قلب و عروق ۵۵۷۰۷۱۰
سجادحریریان مغز و اعصاب ۵۵۵۶۶۶۳
سعید نعمتی گوش وحلق وبینی ۵۵۳۱۳۹۰
سکینه حاج ابراهیمی ارولوژی ۳۳۷۴۳۱۶
سوبهاش چاندرا جراحی عمومی ۲۸۰۴۴۱۰
سولماز ایلخچوئی زنان وزایمان ۳۳۷۵۷۶۷
سیداحمد موسوی جراحی عمومی ۵۵۶۲۲۵۵
سیدباقر ترابی ارتوپدی ۳۳۰۰۶۳۸
سیدباقرغفاری جراحی عمومی ۵۵۳۰۹۹۹
سیدعلی مدینه ای توانبخشی ۵۵۳۴۱۳۲-۵۵۳۷۲۷۷
سیروس بایبوردی زنان وزایمان ۵۵۶۹۳۶۹
سیروس شیری ارتوپدی ۵۵۵۶۱۴۲
سیروس کاشفی ارولوژی ۵۵۳۰۲۲۲
سیمین تقوی زنان وزایمان ۵۵۶۱۰۶۶
سیمین نیک مهر ارتوپدی ۵۴۱۴۶۶۹

درباره ادمين

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 1525 مقاله تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

  • آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با علامت‌ * مشخص شده‌اند.
  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش تایید می‌شود.