مطالب مربوط به: nknhk

کاهش حساسیت های دندان

با توجه به ساختمان دندان ها ٬ لثه در قسمت ریشه دندان و مینای دندان در بالا ( قسمت تاج دندان) به خوبی از نفوذ تحریکات به بافت زنده دندان یعنی عاج دندان جلوگیری می نمایند . در زیر مینای دندان عاج دندان از مجاری لانه زنبوری شکلی تشکیل شده که مایع داخل آنها مستقیما با مغز و عصب دندان در ارتباط است .

ادامه مطلب »