مطالب مربوط به: darman afsordegi

راههای موثر در مبارزه با افسردگی

دنیای اطلاعات: امروزه وقتی به اطراف خودتان در جامعه نگاه کنید، تقریباً اکثر افراد از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند و یا کسی را در اطراف خود می شناسند که از این داروها استفاده می کند. افراد افسرده از غم و اندوه، ناراحتی، ضعف احساسی، احساسات پوچ، اضطراب، نا امیدی، کمبود خود ارزشی، تردید و دو دلی یا ترکیبی از همه ی این ها رنج می برند.

ادامه مطلب »