مطالب مربوط به: calculate your ovulation by calendar

آموزش محاسبه روز تخمک گذاری با استفاده از تقویم

محاسبه زمان تخمک گذاری

دنیای اطلاعات: در سیکل ماهانه ی جنسی بانوان، تخمک گذاری هنگامی اتفاق می افتد که تخمک بالغ از تخمدان آزاد شده و از مسیر لوله ی فالوپ پایین آمده باشد، در این صورت اگر تخمک با اسپرم تماس داشته باشد، نطفه تشکیل شده و بارداری اتفاق خواهد افتاد. با توجه …

ادامه مطلب »