مطالب مربوط به: 1001 یا ودود

همه چیز در مورد ذکر یا ودود + دعاها

مربع یا ودود

دنیای اطلاعات: به معنی دوست دارنده‌ی بندگان و دوست داشته شده ی مؤمنان است و «شیخ برسی» (ره) فرموده است اگر این اسم هزار مرتبه بر طعامی خوانده شود و مردمی که با هم دشمنی داشته باشند از آن طعام بخورند، دوست گردند. در بعضی رسایل است که هر کس …

ادامه مطلب »