مطالب مربوط به: چه اندازه آلتی خوب است

جدول اندازه آلت تناسلی مردان بر حسب سن

دنیای اطلاعات: نبود اطلاعات و شناخت لازم از اندازه های استاندارد دستگاه تناسلی خارجی در مردان باعث ایجاد نگرانی ها و بروز مشکلات مختلفی در کیفیت زندگی در اثر احساس عدم کفایت در زندگی زناشویی و یا برآورد نادرست از توانایی خود در تولید مثل می گردد. حتی در جوامع غربی نیز ضرورت توجه به این نگرانی ها حس شده است

ادامه مطلب »