مطالب مربوط به: عفونت

عفونت قارچی پوست

عفونت قارچى بدن (کچلى تنه) در اثر قارچى به نام تریکوفایتون که در لایه مرده ی پوست رشد مى‌کند، ولى باعث التهاب در لایه‌هاى عمیق‌تر و زنده ی پوست مى‌گردد، ایجاد مى‌شود. این ضایعات به‌صورت ماکول‌هاى پوسته‌دار شروع مى‌شود که به‌تدریج به شک یک حلقه به سمت خارج گسترش مى‌یابد و مرکز آن بهبود مى‌یابد.

ادامه مطلب »