مطالب مربوط به: شرکت در عروسی که مهمانان بی حجاب دارد

حکم شرعی شرکت در عروسی مختلط

حکم شرکت در عروسی مختلط

دنیای اطلاعات: افراد مقید و دین دار در تمامی بخش های زندگی خود را مقید به دین و احکام آن می دانند به همین دلیل در صورتی که به مجلس مختلطی دعوت شوند از رفتن به آن خودداری می نمایند. در ادامه با دنیای اطلاعات همراه شوید تا درباره حکم …

ادامه مطلب »