مطالب مربوط به: ایدئولوژی سیاسی

تکنوکراسی چیست و به چه کسی تکنوکرات می‌گویند؟

فن‌سالاری

دنیای اطلاعات: فن‌سالاری یا تکنوکراسی در اصطلاح به حکومت تکنیک اطلاق شده‌است که در آن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید به وسیله صاحبان فن اداره شود. به دیگر سخن فن‌سالاری به مفهوم هواداری از رهبری ارباب فن است که بر ماشینیسم و دانش فنی و مهارت‌های فناورانه تکیه دارد …

ادامه مطلب »