مطالب مربوط به: آفرينش در شش روز

آیا جهان در شش روز آفریده شده یا هشت روز؟!

کهکشان

دنیای اطلاعات: قرآن به صراحت، خبر از خلق شش روزه جهان می دهد؛ اما در سوره فصلت، مجموع روزهایی که زمین و آسمانها در آن خلق شده است، هشت روز می شود! آیا قرآن در این خبرها دچار تناقض شده است؟! پاسخ اجمالی آیه ۹ سوره فصلت می فرماید: «زمین …

ادامه مطلب »