مطالب مربوط به: آخرین نفر

لطفا آخرین نفر نباشید

دنیای اطلاعات: زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد بود. ناگهان لاستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. حدود چهل و پنج دقیقه ای می شد که در ﺁن سوز سرما …

ادامه مطلب »