مطالب از سراسر وب

آزمایشگاه های تشخیص طبی یزد (آدرس و شماره تلفن)

دنیای اطلاعات: در این مطالب لیست آزمایشگاه های طبی استان یزد به همراه آدرس و شماره تلفن آورده شده است. امیدواریم مورد استفاده قرار بگیرد.

ردیف شهرستان نام آزمایشگاه نام مسئول فنی شماره تلفن نشانی کامل پستی
۱ یزد آزمایشگاه مرکزی دکترمحمود اخوان ۷۲۴۶۶۶۵-۷۲۴۶۹۶۹ یزد بلوارطالقانی ۸۹۱۶۶۵۷۳۵۵
۲ یزد بیمارستان افشار دکترمحمدعلی فرجام فرد ۵۲۵۵۰۱۱-۵۲۵۰۲۰۶ یزد بلوار جمهوری ۸۹۱۷۹۴۵۵۵۶
۳ یزد بیمارستان شهید دکتر رهنمون دکتر محمدجواد آریا ۵-۶۲۶۰۰۰۱ ۶۲۶۸۱۱۱ یزد خیابان فرخی ۸۹۱۳۸۱۴۳۹۶
۴ یزد بیمارستان شهید صدوقی دکتر شکوه تقی پور دکتر منصور مقیمی ۹-۸۲۲۴۰۰۰ یزد بلوار شهید قندی ۸۹۱۶۸۸۶۹۳۸
۵ یزد بیمارستان سوانح و سوختگی ۵-۵۲۵۰۰۹۳ یزد بلوار ۲۲ بهمن ۸۹۱۷۶۱۵۴۹۶
۶ یزد مرکز ناباروری دکتر محمد حسن شیخها ۸۲۴۷۰۸۵ یزد صفائیه- خیابان بوعلی ۸۹۱۶۸۵۹۴۷۳
۷ یزد مرکز دیابت دکتر جواد محیطی ۵۲۵۵۰۱۱ یزد بلوار جمهوری۸۹۱۷۹۴۵۵۵۶
۸ یزد تشخیص اعتیاد ۶۲۴۹۱۹۱ یزد- خیابان کاشانی جنب مرکز بهداشت شهرستان – ۸۹۱۳۷۸۳۱۱۹
۹ یزد مرکز بهداشتی درمانی نیکوپور ۶۲۶۷۸۶۶ یزد خیابان مطهری۸۹۱۸۶۱۷۱۸۷
۱۰ یزد مرکزبهداشتی درمانی اکبری ۸۲۴۶۷۶۷-۸۲۴۴۵۴۵ یزد صفائیه ۸۹۱۶۸۴۷۷۶۹
۱۱ یزد مرکز بهداشتی درمانی کسنویه ۵۲۵۰۶۰۴ یزد خیابان انقلاب ۸۹۱۸۸۱۷۸۹۴
۱۲ یزد مرکز بهداشتی درمانی شیخداد ۶۲۲۳۰۶۵ یزد بلوار نواب صفوی ۸۹۱۹۶۴۳۴۸۷
۱۳ یزد مرکز بهداشتی درمانی شماره۹ ۶۲۳۲۰۲۲ یزد خیابان مسکن و شهرسازی ۸۹۱۵۶۶۳۸۸۶
۱۴ یزد مرکز بهداشتی درمانی آزادشهر ۷۲۱۱۱۹۰ یزدآزادشهر بین فلکه ۱و۲ ۸۹۱۷۸۸۳۱۷۱
۱۵ یزد مرکز بهداشتی درمانی دهنو ۰۳۵۲۳۵۵-۳۷۳۳ یزد دهنو- محله بالا
۱۶ یزد آزمایشگاه جهاد دانشگاهی (سایر) دکترعبدالحسین جلالیان ۴-۷۲۰۳۰۸۱ یزد- فلکه سوم آزادشهر- کوچه نکویی ۸۹۱۷۸۷۷۵۳۴
۱۷ یزد مجتمع درمانی امام جعفر صادق ( سایر) دکتر حسن مسعودی ۷۲۵۱۰۷۷ یزد بلوار شهید صدوقی ۸۹۱۶۶۳۳۵۸۹
۱۸ یزد مجتمع درمانی فاطمه الزهراء (سایر) ۵۲۵۰۰۹۷-۵۲۵۰۴۰۰ یزد بلوار ۵۲متری امامشهر ۸۹۱۷۷۴۴۵۹۸
۱۹ یزد آزمایشگاه دکتر هادی سالاری (خصوصی) دکتر هادی سالاری ۶۲۶۴۱۰۰ یزد بلوار طالقانی ۸۹۱۶۶۴۵۹۸۵
۲۰ یزد بیمارستان سید الشهداء (خیریه) دکترحمیدرضا نقیبی ۶۲۱۰۰۲۰-۶۲۱۰۰۱۰ یزد خیابان امام خمینی ۸۹۱۹۸۴۵۶۱۳
۲۱ یزد بیمارستان مجیبیان (خصوصی) دکتر عبدالحسین جلالیان ۸-۶۲۴۰۰۶۱ یزد- خیابان کاشانی ۸۹۱۵۶۳۵۵۷۹۵
۲۲ یزد بیمارستان گودرز (خیریه) دکتر فاطمه سررشته دار ۶۲۶۲۰۸۱ یزد- خیابان سلمان فارسی ۸۹۱۴۶۵۴۸۳۱
۲۳ یزد بیمارستان مادر (خصوصی) دکتر نجما اسدی ۶۲۳۰۰۳۰ یزد- چهارراه مهدیه ۸۹۱۶۷۱۴۱۶۹
۲۴ یزد بیمارستان شاه ولی (سایر) لیلا دهقان ۸۲۱۱۰۹۱ یزد- بلوار دکتر حسابی ۸۹۱۶۸۷۷۳۱۸
۲۵ یزد بیمارستان مرتاض (خصوصی) دکتر شکوه تقی پور- دکتر امیرمحمد گودرزیان ۹-۸۲۴۸۰۰۰۰ یزد-۰ خیابان کاشانی ۸۹۱۵۹۶۴۹۵۳
۲۶ یزد بیمارستان شهداء کارگر دکتر ماندانا درگاهی ۸۲۵۴۰۴۰ یزد- بلوار مدرس ۸۹۴۴۱۶۷۶۹۹
۲۷ یزد مجتمع پزشکی هراتی دکتر امیرمحمد گودرزیان ۶۲۲۶۲۰۰ یزد- خیابان فرخی ۸۹۱۳۸۹۸۹۳۴
۲۸ یزد درمانگاه حضرت امیر دکتر ماندانا درگاهی ۵۲۳۵۳۴۰ یزد- بلوار ۱۷ شهریور قبل از پل هوایی – ۸۹۱۷۷۶۳۹۵۳
۲۹ یزد مرکز ب. درمانی فرهنگیان (سایر) دکتر علی متألهی ۶۲۶۶۱۰۴ یزد- خیابان مطهری ۸۹۱۸۶۳۸۴۴۵
۳۰ یزد پژوهش (خصوصی) دکتر سیدحسین حکمتی مقدم ۷۲۵۶۴۵۸ یزد- بلوار شهید صدوقی ۸۹۱۶۶۳۴۷۵۷
۳۱ یزد پاستور (خصوصی) دکتر خلیل ارجمندزاده ۶۲۳۹۰۵۳ یزد چهارراه مهدیه ۸۹۱۳۸۴۵۴۵۴
۳۲ یزد پارس (خصوصی) دکتر حمید جراحی ۹۵-۶۲۷۲۰۹۰ یزد- بلوار طالقانی ۸۹۱۳۸۳۵۷۹۹
۳۳ یزد سینا (خصوصی) دکتر محمدجواد آریا ۷۲۵۳۹۸۵ یزد- بلوار طالقانی ۸۹۱۶۶۴۴۱۳۶
۳۴ یزد دانش (خصوصی) دکتر ماندانا درگاهی ۶۲۳۵۹۴۹ یزد- میدان خاتمی ۸۹۱۴۶۹۹۵۹۶
۳۵ یزد نوین (خصوصی) دکتر محمدرضا جراحی ۶۲۷۰۴۵۲ یزد- بلوار طالقانی ۸۹۱۶۶۵۳۳۱۵
۳۶ یزد کوثر شفای یزد (خصوصی) دکتر محمدرضا وطنی باف ۳-۸۲۲۷۰۰۰ یزد- صفائیه بلوار جهاد ۸۹۴۹۱۶۶۹۴۹
۳۷ یزد مهر (خصوصی) دکتر حسن مسعودی ۷۲۵۳۹۳۷ ۷۲۶۷۴۹۲ یزد- بلوار طالقانی ۸۹۱۶۶۵۵۷۶۹
۳۸ یزد دکتر پهلوانزاده (خصوصی) دکتر محمدرضا پهلوانزاده ۶۲۲۳۵۹۷ یزد- خیابان امام خمینی ۸۹۱۳۷۱۳۷۷۴
۳۹ یزد کسری (خصوصی) دکتر لیلا دهقان ۸۲۶۱۰۶۰ صفائیه میدان اطلسی ۸۹۱۶۸۵۳۶۴۸
۴۰ یزد ولی عصر (خصوصی) هایده جواد زاده ۷۲۶۱۵۴۱ یزد- میدان همافر ۸۹۱۶۹۱۷۶۷۷
۴۱ یزد آزمایشگاه ایران ( خصوصی) آقای دکتر نقیبی ۰۳۵۱ ۶۲۴۳۳۳۱ یزد- خیابان کاشانی ۸۹۱۶۷۸۶۶۸۴
۴۲ یزد آزمایشگاه بوعلی (خصوصی) آقایان دکتر محیطی- هادی و سالاری ۰۳۵۱ ۷۲۵۸۵۶۷ یزد- بلوار طالقانی
۴۳ یزد آزمایشگاه شفاء (خصوصی) دکتر علی متالهی ۶۲۲۲۶۹۹ یزد- میدان بعثت- ابتدای خیابان انقلاب – ۸۹۱۹۶۳۳۴۷۴
۴۴ یزد آزمایشگاه نور (خصوصی) دکتر فاطمه سررشته دار ۶۲۹۳۶۶۶ یزد- بلوار منتظر قائم ۸۹۱۶۷۹۶۹۶۹
۴۵ یزد آزمایشگاه دی (خصوصی) دکتر پریسا عسکر زاده ۵۳-۶۲۸۵۰۵۲ یزد- خیابان کاشانی- جنب پمپ بنزین – ۸۹۱۶۷۸۳۷۳۷
۴۶ یزد آزمایشگاه رازی (خصوصی) دکتر جلالی دکتر قریشیان- دکتر خلیلی ۶۲۸۵۵۶۰ یزد- خیابان آیت الله کاشانی ۸۹۱۳۷۸۳۳۵۵
۴۷ یزد آزمایشگاه آزاد شهر (خصوصی) دکتر غلامرضا خلج هدایتی ۷۲۱۱۲۷۵ یزد- فلکه اول آزادشهر ۸۹۱۷۸۳۳۱۷۵
۴۸ یزد آزمایشگاه صدرا (خصوصی) دکتر وطنی باف ۵۲۵۰۶۲۵ بلوار جمهوری اسلامی جنب بیمارستان افشار- روبروی بانک رفاه- ۸۹۱۷۹۴۵۸۷۹
۴۹ یزد آزمایشگاه دکتر مقیمی (خصوصی) دکتر منصور مقیمی ۴-۸۲۶۷۸۶۱ بلوار شهید قندی روبروی سینما تک کد پستی ۸۹۱۶۸۰۷۴۱۴۱
۵۰ یزد مرکز بهداشتی درمانی ابرندآباد ۵۲۱۱۵۴۶ یزد- ابرندآباد ۸۹۴۳۱۱۵۳۸۸
۵۱ صدوق مرکز بهداشتی درمانی زارچ ۰۳۵۲۳۶۷ ۲۳۱۰ یزد زارچ ۸۹۴۱۸۴۴۹۶۳
۵۲ صدوق مرکز بهداشتی درمانی رضوانشهر ۰۳۵۲۳۶۲ ۲۲۶۲ یزد- رضوانشهر ۸۹۴۱۷۷۸۴۷۵
۵۳ صدوق مرکز بهداشتی درمانی صدرآباد ۰۳۵۲۳۷۵ ۳۲۳۲ یزد- صدرآباد ۸۹۴۶۱۱۳۱۱۷
۵۴ صدوق مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی(سایر) ۰۳۵۲۳۶۲ ۳۴۴۵ یزد- شهرستان صدوق
۵۵ صدوق مرکز بهداشتی درمانی کافی آباد ۰۳۵۲۳۹۳ ۳۳۰۰ یزد- کافی آباد ۸۹۴۵۱۶۷۶۹۴
۵۶ صدوق مرکز بهداشتی درمانی اشکذر ۰۳۵۲۳۶۲ ۲۴۲۴ یزد- شهرستان صدوق ۸۹۴۱۶۳۴۸۵۶
۵۷ ابرکوه آزمایشگاه رازی (خصوصی) دکتر زهرا اعیان ۰۳۵۲۶۸۲۹۳۰۳ ۰۳۵۲۳۵۳۰۰۳۸ ابرکوه ۸۹۱۵۷۹۵۹۱۱
۵۸ ابرکوه آزمایشگاه مرکزی دکتر زهرا اعیان ۰۳۵۲۶۸۲ ۰۳۶۶ ابرکوه خیابان شهید بهشتی ۸۹۳۱۶۴۸۸۶۵
۵۹ ابرکوه بیمارستان خاتم الانبیاء دکتر زهرا اعیان ۰۳۵۲۶۸۲ ۵۰۰۱ ابرکوه ابتدای کمربندی ۸۹۱۸۱۵۹۷۹
۶۰ ابرکوه مرکز بهداشتی درمانی مهر آباد ۰۳۵۲۶۸۷۲۰۲۰ ابرکوه مهر آباد ۸۹۳۵۱۱۳۱۳۶
۶۱ ابرکوه مرکز ب درمانی شهید محمد ولی ۰۳۵۲۶۸۲۰۰۳۸ ابرکوه خیابان کمربندی ۸۹۳۱۹۹۳۴۴۱
۶۲ ابرکوه مرکز ب درمانی اسفند آباد ۰۳۵۲۶۹۷۳۴۰۰ ابرکوه اسفند آباد ۸۹۳۶۱۱۳۸۳۴
۶۳ اردکان آزمایشگاه مرکزی دکتر محمد افخمی ۰۳۵۲۷۲۲۲۲۱۰ اردکان خ امام خمینی ۸۹۵۱۷۳۷۷۴۹
۶۴ اردکان بیمارستان ضیایی دکتر محمد افخمی ۱۶-۰۳۵۲۷۲۲۲۱۱۴ اردکان بلوار معلم ۸۹۵۱۸۵۹۹۳۱
۶۵ اردکان مرکز ب درمانی شماره ۲ ۰۳۵۲۷۲۲۳۸۸۹ اردکان بلوار شهید بهشتی ۸۹۵۱۶۷۷۹۷
۶۶ اردکان مرکز ب درمانی شماره ۲ ۰۳۵۲۷۲۲۳۸۸۹ اردکان بلوار شهید بهشتی ۸۹۵۱۶۷۷۹۷
۶۷ اردکان مرکز ب درمانی شماره ۴ ۰۳۵۲۷۲۲۲۱۲۴ اردکان خ جمهوری اسلامی ۸۹۵۱۷۶۵۵۳۱
۶۸ اردکان مرکز ب درمانی احمد آباد ۰۳۵۲۷۲۲۳۷۴۰ اردکان احمد آبادی ۸۹۵۳۱۱۵۴۱۵
۶۹ اردکان مرکز ب درمانی ترک آباد ۰۳۵۲۷۲۲۹۰۲۵ اردکان ترک آباد ۸۹۵۳۱۵۴۴۹۶
۷۰ اردکان مرکز ب درمانی عقدا ۰۳۵۲۷۳۵۳۳۰۰ اردکان عقداء ۸۹۵۵۱۳۸۳۱۱
۷۱ اردکان مرکز بهداشتی درمانی خرانق ۰۳۵۲۷۵۵۲۳۳۳ اردکان خرانق ۸۹۵۹۱۱۷۴۶۱
۷۲ اردکان مرکز بهداشتی درمانی رباط ­­­­ – ۰۳۵۲۷۵۸۳۳۰۰ اردکان- رباط ۸۹۵۹۱۳۱۴۵۱
۷۳ اردکان مرکز بهداشتی درمان یشماره ۳ شهری ۰۳۵۲۷۲۲۲۰۰۷ اردکان خ صدر آباد ۸۹۶۴۱۳۵۱۴۳
۷۴ اردکان مرکز بهداشتی درمانی مرزعه نو ۰۳۵۲۷۳۷۳۳۰۰ اردکان عقدا- مرزعه نو ۸۹۵۷۱۱۱۱۵۱
۷۵ اردکان آزمایشگاه تامین اجتماعی (سایر) ۰۳۵۲۷۲۲۸۹۵۴ اردکان صدرآباد ۸۹۵۱۸۸۳۷۴۶
۷۶ اردکان دکتر غلامرضا انارکی (خصوصی) دکتر محمد افخمی ۰۳۵۲۷۲۲۶۷۵۷ اردکان خیابان پیروزی ۸۹۵۱۷۳۷۸۵۳
۷۷ بافق بیمارستان ولی عصر بافق دکتر محمدزمان وحید ۰۳۵۲۴۲۲۴۰۴۱ بافق خ وحشی بافقی ۸۹۷۱۸۴۶۶۹۹
۷۸ بافق مرکز بهداشتی شماره ۲ ۰۳۵۲۴۲۲۳۰۸۰ بافق خ وحشی بافقی ۸۹۷۱۸۳۸۶۳۱
۷۹ بافق مرکز بهداشتی درمانی آسفیچ ۰۳۵۲۴۷۸۳۳۳۵ بافق بهاباد اسفیچ ۸۹۷
۸۰ بافق مرکز بهداشتی درمانی بساب ۰۳۵۲۴۳۵۳۲۳۳ بافق – بساب ۸۹۷۶۱۱۹۴۴۹
۸۱ بافق مرکز بهداشتی درمانی بهاباد ۰۳۵۲۴۷۲۲۲۱۰ بافق بهاباد خ اصلی ۸۹۷۶۱۱۹۴۴۹
۸۲ بافق آزمایشگاه سنگ آهن مرکزی (سایر) دکترمحمد زمان وحید ۰۳۵۲۴۲۵۳۳۱۱ بافق خ وحشی بافقی ۸۹۷۱۶۳۳۴۵۶
۸۳ بافق رازی (خصوصی) دکتر محمد زمان وحید ۰۳۵۲۴۲۲۶۴۱۵ بافق خ وحشی بافقی ۸۹۷۱۶۳۳۴۵۶
۸۴ تفت بیمارستان شهید بهشتی محمدرضا جراحی ۸-۰۳۵۲۶۲۳۳۰۰۰ تفت خ وحشی ساحلی ۸۹۷۱۶۳۳۴۵۶
۸۵ تفت مرکز بهداشتی درمانی هدش ۰۳۵۲۶۲۳۳۰۱۵ تفت هدش ۸۹۹۷۱۷۵۷۹۷
۸۶ تفت مرکز بهداشتی درمانی سانیج ۰۳۵۲۶۳۸۳۳۰۰ تفت سانیج ۸۹۹۳۱۷۸۷۴
۸۷ تفت مرکز بهداشتی درمانی نیر ۰۳۵۲۶۵۲۴۲۳۲ تفت – نیر ۸۹۹۶۱۳۷۴۱۱
۸۸ تفت آزمایشگاه مرکز بهداشت ۰۳۵۲۶۲۲۲۱۱۶ تفت بلوار شهید بهشتی ۸۹۹۱۶۸۳۱۱۹
۸۹ تفت مرکز بهداشتی درمانی سخوید ۰۳۲۵۶۷۵۳۳۰۰ تفت سخوید ۸۹۹۶۱۶۳۸۸۱
۹۰ تفت مرکز بهداشتی درمانی بخ وگاریزات ۰۳۵۲۶۷۷۲۳۰۰ تفت بخ وگاریزات ۸۹۹۸۱۱۴۱۶۹
۹۱ تفت مرکز بهداشتی درمانی بنادکوک ۰۳۵۲۶۷۴۳۳۰۰ تفت بنادکوک ۸۹۹۱۱۱۱۵۱
۹۲ تفت مرکز بهداشتی درمانی کهدوئیه ۰۳۵۲۶۵۷۳۳۰۰ تفت – کهدوئیه ۸۹۹۹۱۴۱۶۵۱
۹۳ تفت مرکز بهداشتی درمانی دهشیر ۰۳۵۲۶۷۸۳۳۰۰ تفت دهشیر ۸۹۹۹۱۳۱۴۵۱
۹۴ تفت مرکز بهداشتی درمانی علی آباد ۰۳۵۲۶۴۸۳۳۰۰ تفت علی آباد ۸۹۹۵۱۱۳۱۸۷
۹۵ تفت مرکز بهداشتی درمانی نصرآباد ۰۳۵۲۶۴۴۳۳۰۰ تفت نصر آباد ۸۹۹۴۱۱۶۴۷۷
۹۶ تفت ابن سینا (خصوصی) دکتر محمد علی فرجام فرد ۰۳۵۲۶۲۲۶۵۴۳ تفت خ ساحلی ۸۹۹۱۸۱۴۳۳۶
۹۷ مهریز آزمایشگاه امام رضا (ع) دکتر خلج هدایتی ۰۳۵۲ ۵۲۲۸۰۳۲ بلوار هفته تیر- جنب بانک صادرات کد پستی ۸۹۸۱۸۴۷۴۷۳
۹۸ مهریز بیمارستان فاطمه الزهراء دکتر پریسا عسکرزاده ۴-۰۳۵۲۵۲۲۳۰۰۰ مهریز بلوار هفتم تیر ۸۹۸۱۸۵۳۱۱۳
۹۹ مهریز آزمایشگاه مرکز بهداشت ۰۳۵۲۵۲۲۳۱۵۰ مهریز خ شهید مطهری ۸۹۸۱۹۳۸۱۴۵
۱۰۰ مهریز مرکز ب درمانی شهید رجانی ۰۳۵۲۵۲۲۳۲۵۱ مهریز- خ مصطفی خمینی ۸۹۸۱۸۱۶۳۱۹
۱۰۱ مهریز مرکز ب درمانی تنگ چنار ۰۳۵۲۵۳۲۳۳۱۳ مهریز تنگ چنار ۸۹۸۳۱۷۷۱۱۱
۱۰۲ مهریز مرکز ب درمانی خورمیز ۰۳۵۲۵۲۴۶۰۸۰ مهریز خورمیز ۸۹۸۱۱۳۴۸۹۸
۱۰۳ مهریز مرکز ب درمانی ارنان ۰۳۵۲۶۷۶۳۳۰۰ مهریز ارنان ۸۹۸۵۱۱۷۴۸۹
۱۰۴ مهریز مرکز ب درمانی تامین اجتماعی ۰۳۵۲۵۲۲۶۰۵۲ مهریز بلوار هفتم تیر ۸۹۸۱۷۷۴۶۶۵
۱۰۵ میبد بیمارستان امام جعفر صادق دکتر محمدعلی پوردهقان ۰۳۵۲۷۷۵۱۳۰۰ میبد بلوار بسیج ۸۹۶۱۷۱۸۴۹۴
۱۰۶ میبد مرکز ب درمانی شهیدیه ۰۳۵۲۷۷۳۳۰۰۶ میبد شهیدیه ۸۹۶۴۱۴۴۷۴۳
۱۰۷ میبد مرکز ب درمانی بفروئیه ۰۳۵۲۷۳۳۰۰۵ میبد بفروئیه ۸۹۶۳۱۳۶۱۸۱
۱۰۸ میبد مرکز ب درمانی خفتان ۰۳۵۲۷۷۲۳۰۰۹ میبد خفتان ۸۹۶۴۱۳۵۱۴۳
۱۰۹ میبد مرکز ب درمانی تامین اجتماعی ۰۳۵۲۷۷۳۳۳۰۰ میبد خ امام خمینی ۸۹۶۱۶۹۷۶۹۶
۱۱۰ میبد پاتوبیولوژی امام حسین (خصوصی) دکتر محمدعلی پوردهقان ۰۳۵۲۷۷۲۸۵۷۵ میبد -= خ امام خمینی ۸۹۶۱۶۱۴۶۱۷
۱۱۱ میبد میبد شفاء (خصوصی) دکتر محمدافخمی ۰۳۵۲۷۷۳۳۰۰۱ میبد خیابان انقلاب ۸۹۶۱۶۱۳۸۳۷
۱۱۲ خاتم بیمارستان آیت ا… خاتمی ۰۳۵۲۵۷۲۳۴۰۴ خاتم خ اصلی ۸۹۸۸۱۳۸۸۹۱
۱۱۳ خاتم مرکز ب درمانی چاهک
۱۱۴ مروست مرکز ب درمانی مروست ۰۳۵۲۵۸۲۳۰۱۷ خاتم مروست ۸۹۸۷۱۴۴۹۶۹

درباره ادمين

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 1525 مقاله تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

  • آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با علامت‌ * مشخص شده‌اند.
  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش تایید می‌شود.