مطالب از سراسر وب

معصومه فرامرزی (دندان پزشک)

دنیای اطلاعات: معصومه فرامرزی در شهرستان آذرشهر متولد شد. وی داری تخصص پریودنتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.

سمت آموزشى و اجرائى

استادیار پریودنتیکس
عضویت در شورای پایاننامه دانشکده دندانپزشکی تبریز از سال ۱۳۸۸
معاونت پژوهشی گروه پریودنتیکس

مدارک تحصیلى

دکترای تخصصی پریودنتیکس

فعالیتهاى آموزشى

-تدریس دروس نظری و عملی پریودنتیکس ( عمومی و تخصصی)
– تدریس دروس نظری و عملی بین المللی ارس

راهنمایی و مشاوره پایاننامه های زیر:

۱) مقایسه کلینیکی پاسخ به درمانهای غیر جراحی پریودنتال بین افراد غیر سیگاری و سیگاری غیر فعال مبتلا به پریودنتیت مزمن
(دفاع: آبان۱۳۸۷)
۲) بررسی سطح آگاهی پزشکان متخصص قلب و عروق درباره بیماریهای پریودنتال در شهر تبریز۱۳۸۸)
(دفاع: تیر ۱۳۸۸)

معصومه فرامرزی

معصومه فرامرزینام کامل : معصومه فرامرزی جلفایی
محل تولد : آذرشهر – آذربایجان شرقی
شماره نظام پزشکی: ۸۳۵۰۵
رشته تخصصی: جراح و متخصص بیماری های لثه و ایمپلنت
فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳)بررسی سطح آگاهی پزشکان متخصص داخلی درباره بیماریهای پریودنتال و دیابت در شهر تبریز(۱۳۸۷)
۴) سطح آگاهی پزشکان زنان شهر تبریز درباره ارتباط بیماریهای پریودنتال و تولد نوزادان با وزن کم (۱۳۸۷)
۵) بررسی کلنیکی مشخصات آناتومیک لثه در کودکان ۵-۴ ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تبریز سال ۱۳۸۷
( دفاع: آذر ۱۳۸۸)
۶) مقایسه بالینی پیوند بافت همبند تحت اپیتلیا لی با یا بدون استفاده از پلاسمای غنی از فاکتورهای رشدی در پوشش ریشه های عریان شده
۷) آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر تبریز از موارد اندیکاسیون ارجاع بیماران جهت انجام درمانهای افزایش طول تاج کلینیکی در سال ۱۳۸۸
( دفاع مهر ۱۳۸۸)
۸) بررسی میزان فلوراید آب آشامیدنی شهر تبریز و تعیین مقدار مورد نیاز آن در سال ۱۳۸۹
( دفاع:
۹) تعیین اثر احتمالی میدانهای مغناطیسی بر هیستولو‍‍‍ژی لثه در موش صحرایی
( دفاع:
۱۰) مقایسه بالینی فلپ جابجا شونده تاجی با غشای آمنیوتیک یا بافت همبند زیر اپی تلیالی در درمان تحلیل های لثه ای کلاس I و II میلر
( دفاع: مرداد ۱۳۸۹)
۱۱) ارزیابی سطح آگاهی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تبریز در مورد درمانهای ایمپلنت
(دفاع خرداد۱۳۹۰)
۱۲) ارزیابی بالینی استفاده از لیزر Nd:YAG در افزایش طول تاج کلینیکی باروش رویش دندان با اعمال نیرو ( دفاع مهر ۹۱)
۱۳) Socket preservation با استفاده از ماتریکس استخوان پروتئین زدایی شده گاوی با و بدون پلاسمای غنی از فاکتورهای رشد در مدل حیوانی سگ (دفاع تیر ۹۱)
۱۴) مقایسه نتایج پیوند دابل پاپیلا با و بدون پلاسمای غنی از فاکتورهای رشدی در درمان تحلیل های لثه ای کلاس ۱ و۲ میلر ( دفاع شهریور ۹۱)
۱۵) بررسی میزان ناخالصی آب مقطرهای استفاده شده در اتو کلاوهای دندانپزشکی ( دفاع آبان ۹۲)
۱۶) بررسی کارایی اتوکلاوهای دندانپزشکی دندانپزشکان متخصص شهر تبریز در از بین بردن اسپور باکتری استئار ترموفیلوس در سال ۱۳۹۱ ( دفاع خرداد ۹۲)
۱۷) تاثیر کاربرد Emdogain به روش غیر جراحی در درمان التهاب مخاطی اطراف ایمپلنت (PIMI) و سطح ساینوکاین های آن: کارآزمایی بالینی ( دفاع تیر ۹۳)
۱۸) بکارگیری ماینوسیکلین میکرو اسفریکال آهسته رهش جهت درمان ضایعات التهابی مخاط اطراف ایمپلنت های دندانی و تاثیر آن بر سایتو کاینهایPICF : کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی دو سو کور (دفاع مرداد ۹۳)
۱۹) مقایسه اثرات میکروبیولوژیک کاربرد ماینوسکلین میکرواسفریکال آهسته رهش و امدوگین در درمان غیر جراحی ضایعات التهابی مخاط اطراف ایمپلنت دندانی: کارآزمایی بالینی ( مرداد ۹۳)

زمینه هاى مورد علاقه تحقیقاتى

رژنراسیون در پریودنتیکس
لیزر و پریودنتیکس
جراحی های بافت نرم
ایمپلنت های دندانی

مقالات علمى منتشر شده:

۱-A clinical evaluation of anatomic features of gingiva in dental students in Tabriz, Iran. Shirmohammadi A, Faramarzie M, Lafzi A. JODDD, Vol 2, No.3 summer 2008
۲-Clinical comparison of treatment response patterns following nonsurgical periodontal therapy in nonsmokers and passive smokers with chronic periodontitis. Faramarzi M, Kashefimehr A, Shirmohammadi A, Lafzi A. J Periodontol Implant Dent 2009; 1(1): 5-10
۳-Prevalence, height, and location of antral septa in Iranian patients undergoing maxillary sinus lift. Faramarzie M, Babaloo AR, Ghertasi S. J Periodontol Implant Dent 2009; 1(1):43-47
۴-Detection of enterococcus faecalis in subgingival biofilm of patients with chronic refractory periodontitis. Esrafil Balaei-Gajan, Adileh Shirmohammadi, Rahib Abashov, Mohammad Agazadeh, Masoumeh Faramarzie. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010 Jul 1;15 (4):e667-70.
۵-A clinical comparison of nano-crystalline hydroxyapatite (Ostim) an autogenou bone graft in the treatment of periodontal intrabony defects. Mohammad-Taghi Chitsazi, Adileh Shirmohammadi, Masoumeh Faramarzie, Reza Pourabbas, Amir naser Rostamzadeh. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 May 1;16 (3):e448-53.
۶-Comparative clinical study of coronally advanced flap with and without use of plasma rich in growth factors in the treatment of gingival recession. Lafzi A, Chitsazi MT, Farahani RM, Faramarzi M. Am J Dent. 2011 Jun;24(3):143-7

۷)اثر آموزش بهداشت دهان بر آگاهی، نگرش و کارکرد گروهی از بیماران. عدیله شیرمحمدی، معصومه فرامرزی. مجله دندانپزشکی شیراز. دوره یازدهم، شماره دو، تابستان ۱۳۸۹

۸-Comparison of pain intensity of anterior middle superior alveolar injection with infiltration anesthetic technique in maxillary periodontal surgery. J periodontal implant. sci 2012; 42: 45-49
۹-Determination of vertical interproximal bone loss topography: correlation between indirect digital radiographic measument and clinical measurement. Iran J Radiol. 2012;9(2):83-87.
۱۰-Subepithelial connective tissue graft with and without the use of plasma rich in growth factors for treating root exposure. J Periodontal Implant Sci 2012;42:196-203
۱۱-Clinical comparison of autogenous bone graft with and without plasma rich in growth factors in the treatment of grade II furcation involvement of mandibular molars.Dental research, Dental clinics, Dental prospect 2013; 7(1): 22-29.
۱۲-Patients knowledge regarding dental implants in Tabriz, iran. DJH; vol.4, No.1
۱۳) Awareness Regarding the Effects of Periodontal Diseases on Coronary Heart System among Cardiologists in Tabriz, Iran. J Periodontol Implant Dent. Vol. 6, No. 1.
۱۴) Comparative Study on the Efficacy of Anorganic Bovine Bone (Bio-Oss) and Nanocrystalline Hydroxyapatite (Ostim) in Maxillary Sinus Floor Augmentation. : International Scholarly Research Notices, Volume 2014, Article ID 967091, 7 pages.

خلاصه مقالات ارائه شده :

۱) ششمین کنگره پریودنتولوژی – شیراز: بررسی مقایسه ای اثرات بالینی فلپ کرونالی با و بدون استفاده از پلاسمای غنی از فاکتورهای رشدی در درمان تحلیل های لثه ای کلاس یک و دو میلر
۲) چهل و هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-تهران: استفاده از پلاسمای غنی از فاکتورهای رشدی در جراحی های پریودنتال
۳) چهل و هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-تهران: بررسی مقایسه ای درمان بیماریهای پریودنتال بصورت یک مرحله ای یا در چند مرحله
۴) ششمین کنگره دندانپزشکی کودکان- تهران: انتقال پاتوژنهای پریودنتال بین کودکان و والدین آنها
۵) ششمین کنگره دندانپزشکی کودکان- تهران: سن بعنوان فاکتور مداخله گر در کاربرد ایمپلنت
۶) دهمین کنگره اندو- تهران: درمان اندودنتال ، قبل از درمانهای پریودنتال ، همزمان و یا پس از آن؟ یک مطالعه مروری
۷) دهمین کنگره اندو- تهران: نقش ماتریکس متالوپروتئیناز در التهاب پالپ دندان
۸) دهمین کنگره اندو- تهران: تاثیر درمانهای اندو بر روی سطح استخوان اطراف دندانهای افراد مبتلا به پریودنتیت
۹) دهمین کنگره اندو- تهران: اثر درمانهای اندودنتال روی ترمیم زخم پریودنتال
۱۰) سومین کنگره بیماریهای دهان- تهران: از دست رفتن دندان به دنبال عفونت هرپس زوستر: مروری بر مقالات و گزارش مورد
۱۱) سومین کنگره بیماریهای دهان- تهران: نوروفیبروماتوزیس همراه با تظاهرات پریودنتالی
۱۲) سومین کنگره بیماریهای دهان- تهران: مقایسه اثر مهاری ده عصاره گیاهی بر روی کاندیدا آلبیکنس با نیستاتین و کلرهگزیدین در محیط آزمایشگاهی
۱۳) سومین کنگره بیماریهای دهان- تهران: هیستوسایتوزیس سلولهای لانگرهانس: گزارش یک مورد با پریودنتیت پیشرفته
۱۴) سومین کنگره بیماریهای دهان- تهران: نقش آرتریت ایدیوپاتیک جوانان در سلامتی دهان کودکان
۱۵) هفتمین کنگره پریودنتولوژی-تهران: استفاده از پلاسمای غنی از فاکتورهای رشدی برای تسریع بازسازی بافت نرم و سخت نواحی بعد از خارج کردن دندان
۱۶) پنجاهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-تهران: نتایج درمان ایمپلنت در بیمارانی که دندانهای خود را در نتیجه بیماری پریودنتال از دست داده اند
۱۷) هفتمین کنگره دندانپزشکی کودکان-تهران: میزان تحلیل استخوان آلوئول به دنبال از دست رفتن انسیزور دائمی ماگزیلا در کودکان
۱۸) هفتمین کنگره دندانپزشکی کودکان-تهران: سندرم PFAPA در پزشکی دهان : تشخیص افتراقی و درمان
۱۹) ششمین کنگره ارتودنسی-تهران: ارزیابی پریودنتال کانین های نهفته درمان شده با روش جراحی-ارتودنسی بسته
۲۰) ششمین کنگره ارتودنسی-تهران:اثر استئوپروز روی وضعیت پریودنتال، استخوان آلوئولار و حرکت ارتودنتیک دندانها
۲۱) پنجمین کنگره جراحان فک و صورت- تهران:Localized ridge augmentation/preservation
۲۲) اولین کنگره رادیولوژی: مقایسه ارزش تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیم با اندازه گیری کلینیکی در رادیو گرافی ضایعات استخوانی اینترپروگزیمال
۲۳) دومین کنگره رادیولوژی: OCT ، افقی جدید در دندانپزشکی
۲۴) اولین کنگره آسیب شناسی دهان- تهران: کارسینومای سلول سنگفرشی لثه با نمای اولیه ای مشابه آبسه دنتوآلوئولار با منشاء اندودنتیک
۲۵) هفتمین کنگره پروتز- تهران: ارزیابی فاکتورهای موثر بر پاپیلای بین دندانی- بین ایمپلنتی
۲۶) هشتمین کنگره پروتز-تهران: ملاحضات اکلوزالی در درمان ایمپانت
۲۷) هشتمین کنگره پروتز-تهران: بیمارهای لثه و پروتز لثه
۲۸) هشتمین کنگره پروتز-تهران: یک طبقه بندی جدید برای ضایعات استخوانی اطراف ایمپلنت
۲۹) نهمین کنگره پریو-تهران: تاثیر پروتزهای ثابت معمول (کراون و بریج) بر سلامت پریودنشیوم
۳۰) نهمین کنگره پریو-تهران: پاسخ سلولهای لیکامان پریودنتال به نانو هیدروکسی آپاتیت
۳۱) هشتمین کنگره ترمیمی-تهران: اثرات ترمیمهای زیر لثه ای گلاس آینومر و کامپوزیت میکروفیل بر روی بافت های پریودنتال و بیوفیلم زیر لثه ای
۳۲) دهمین کنگره پروتز-تهران: ملاحضات زیبایی در پاپیلای بین دندانی
۳۳) دهمین کنگره پروتز-تهران: اثر عوامل خطر موضعی در موفقیت ایمپلنت
۳۴) پنجاه و یکمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی-تهران: جراحی ایمپلنت با آرام بخشی وریدی هوشیار
۳۵) پنجاه و یکمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی-تهران:بررسی میزان ترس مرجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی تبریز در مراحل مختلف درمانهای دندانپزشکی
۳۶) پنجاه و یکمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی-تهران: استرس و بیماریهای پریودنتال
یازدهمین کنگره اندو-تهران:
۳۷) سومین همایش سراسری دستیاران دندانپزشکی- تهران: بررسی اثر بالینی بافت همبند با و بدون پلاسمای غنی از فاکتورهای رشد در درمان تحلیل لثه

۳۸) Forced tooth eruption with fiberotomy by Er;CR:YSGG: report of 5 cases
(world federation for laser dentistry congress Hong Kong, 28-30 July 2008.

۳۹) دوازدهمین کنگره ترمیمی- تبریز:
Dental computer-aided manufacturing (CAD/CAM) in implant dentistry
۴۰) دوازدهمین کنگره پریودنتولوژی تهران ۹۲:
Implant integration in grafted and non-grafted maxillary bone
۴۱) پنجاه و چهارمین همایش بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران کنگره دکتر نواب
ملاحضات زیبایی در رستوریشن های ایمپلنت ناحیه قدام ماگزیلا
۴۲) شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران ۹۳
Endodontic-periodontal lesions: a review

درباره ادمين

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 1525 مقاله تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

  • آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با علامت‌ * مشخص شده‌اند.
  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش تایید می‌شود.