مطالب مربوط به: Esperanto

همه چیز درمورد زبان اسپرانتو

زبان اسپرانتو

دنیای اطلاعات: زبان اسپرانتو (Esperanto) معروف‌ترین زبان فراساخته میانجی جهانی است، که در میان زبان‌های ابداعی موجود، بیشترین سخن‌گویان را در جهان دارا است. کسی که به زبان اسپرانتو سخن بگوید یا از آن استفاده کند را اسپرانتیست (اسپرانتودان) می‌نامند. آیا اسپرانتو یک زبان واقعی است؟ بله همینطور است. اسپرانتو …

ادامه مطلب »