مطالب مربوط به: Compression Ratio

نسبت تراکم

دنیای اطلاعات: نسبت تراکم Compression Ratio موتورهای درون‌سوز نسبتی است که به مقدار حجم سیلندر در نقطه آغاز تراکم و نقطه پایان تراکم که همان نقطه ی آغاز آتشزایی است گفته می‌شود. برای نمونه موتوری که نسبت تراکم آن یازده به یک باشد حجم سیلندر در متراکم ترین حالت خود …

ادامه مطلب »