مطالب مربوط به: یک سیاستمدار خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟‌

خصوصیاتی که یک سیاستمدار باید دارا باشد

دنیای اطلاعات: یک سیاستمدار خوب چه ویژگی هایی دارد؟‌ این سوالی است که بسیاری از سیاستمداران ایرانی ،‌بی پاسخ به آن ، وارد گود سیاست شده اند و بسیاری از مردم نیز بی توجه بدان ،‌ به سیاستمداران رأی داده اند.

ادامه مطلب »