مطالب مربوط به: کفش های پاشنه بلند

جواب مردانه به پرسش‌های زنانه

چاق یا لاغر؟

دنیای اطلاعات: در زندگی زناشویی همیشه دو طرف پرسش هایی از یکدیگر دارند اما خیلی از آنها را نمی پرسند و یا احساسشان را به یکدیگر بیان نمی کنند. از طرفی اکثر مردان به موضوعات محدود می اندیشند اما در زندگی زناشویی کلی نگر هستندو از کناب جزییات به راحتی …

ادامه مطلب »