مطالب مربوط به: پاداش زنان مومن در بهشت

پاداش زنان مومن در بهشت چیست؟

زن مومنه بهشتی

دنیای اطلاعات: در بهشت به مردان وعده حوریه داده شده، در این میان تکلیف خانم‌ها چیست؟ و این که پاداش زنان مومن در بهشت چیست؟ در منابع کلامی و روایی چنین آمده که در روز قیامت، اگر شوهر زن مؤمنه، اهل بهشت بود همو را به اختیار خود می‌پذیرد و …

ادامه مطلب »