مطالب مربوط به: مناجات بسیار جذاب گنجشک با خدا

داستان غم انگیز خدا و گنجشک

دنیای اطلاعات: روز ها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت. فرشتگان سراغش را از خدا می‌گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می‌گفت: می آید؛ من تنها گوشی هستم که غصه‌هایش را می‌شنود و یگانه قلبی ام که دردهایش را در خود نگه می دارد.

ادامه مطلب »