مطالب مربوط به: داستان اثبات وجود خداوند

من باور نمی‌کنم خدا وجود داشته باشد!

خدا

دنیای اطلاعات: مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در حال کار، گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت. آنها به موضوع «خدا» رسیدند؛آرایشگر گفت: “من باور نمی‌کنم خدا وجود داشته باشد.”مشتری پرسید: “چرا؟” آرایشگر گفت: “کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. اگر خدا …

ادامه مطلب »