مطالب مربوط به: تست موقعیت استرس زا

بدون فکر کردن اول به کدامیک کمک می‌کنید؟

آزمون شخصیت شناسی

دنیای اطلاعات: بدون فکر کردن به یک سوال جواب بدهید تا شخصیت احساسی‌تان مشخص شود: شما در موقعیت‌های ضروری و استرس‌زا انتخاب‌هایی می‌کنید که بدون تفکر قبلی صورت میگیرد. این انتخاب‌ها نکات بسیار پنهانی از شخصیت احساسی شما را نمایان می‌کنند. مهم: به یاد داشته باشید بدون هیچ تفکر و …

ادامه مطلب »