مطالب مربوط به: آزمایشگاه مركزی یزد

آزمایشگاه های تشخیص طبی یزد (آدرس و شماره تلفن)

آزمایشگاه

دنیای اطلاعات: در این مطالب لیست آزمایشگاه های طبی استان یزد به همراه آدرس و شماره تلفن آورده شده است. امیدواریم مورد استفاده قرار بگیرد. ردیف شهرستان نام آزمایشگاه نام مسئول فنی شماره تلفن نشانی کامل پستی ۱ یزد آزمایشگاه مرکزی دکترمحمود اخوان ۷۲۴۶۶۶۵-۷۲۴۶۹۶۹ یزد بلوارطالقانی ۸۹۱۶۶۵۷۳۵۵ ۲ یزد بیمارستان افشار …

ادامه مطلب »