مطالب مربوط به: Psychiatry

لیست متخصصین روانپزشکی استان اردبیل

دنیای اطلاعات: در این مطلب لیست متخصصین روانپزشکی استان اردبیل را آورده ایم؛ امیدواریم مورد استفاده کاربران محترم قرار گرفته باشد. نام پزشک تلفن آدرس آرش جدیری اسلامی ۷۲۹۱۴۵۶ پارس اباد خ پزشکان مجتمع پزشکان شفا بهبود معصوم زاده ۲۲۵۲۱۲۴ اردبیل – میدان شریعتی جواد محسنی ۲۷۲۶۱ مشگین شهر جواد وهابزاده …

ادامه مطلب »