مطالب مربوط به: International community

اخلاق در قرآن مجید

مقاله

دنیای اطلاعات: انسان از منظر قرآن، مسافرى است رهسپار لقاى خداوند سبحان و این سالک توشه اى مى طلبد تا بتواند به سرمنزل مقصود برسد. بالاترین توشه ى مسافر زندگى، خو گرفتن به اخلاق الهى و مهم ترین محور آن تزکیه ى نفس است که در آیات و روایات متعددى …

ادامه مطلب »

جایگاه اخلاق در حقوق بین الملل اسلام

مقاله

دنیای اطلاعات: جایگاه اخلاق در حقوق بین الملل اسلام با تاکید بر اخلاقی کردن بایسته اصول کلی حقوق پژوهشگر و محقق: [۱] چکیده: حقوق بین الملل منظر تمام نمای قواعد جاری در جامعه بین المللی با رویکردی نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان …

ادامه مطلب »