مطالب مربوط به: ihvd

بیماری هاری (رابدو ویروس)

یک بیمار هار در سال ۱۹۵۹

تاریخچه این بیماری به ۳ تا ۴ هزار سال پیش برمی گردد . بوعلی سینا دانشمند نامدار ایرانی بیماری را با عنوان ترس از آب معرفی کرده است . عامل این بیماری ویروسی RNA دار ، بی هوازی و نوروتروپ از گروه رابدوویروس ها و از جنس لیساویروس ها می باشد . ویروس هاری درشت و کم مقاومت است و در طبیعت دوام ندارد و در بزاق خشک شده در مدت چند ساعت از بین میرود.

ادامه مطلب »