مطالب مربوط به: Hachim Mastour

حکیم مستور

دنیای اطلاعات: حکیم مستور به ایتالیایی Hachim Mastour متولد ۱۹۹۸ ژوئن ۱۵ در شهر رجیو امیلیا، ایتالیا؛ فوتبالیست مراکشی ایتالیایی است. وی در حال حاضر برای آث میلان در مرکز حمله بازی می کند.

ادامه مطلب »