مطالب مربوط به: Disease acute liver failure

بیماری نارسایی حاد کبدی Acute liver failure

دنیای اطلاعات: نارسایی حاد کبدی از دست دادن سریع ( طی چند روز یا هفته ) عملکرد کبد می باشد و معمولاً در افرادی که سابقه هیچ گونه بیماری کبدی ندارند، رخ می دهد. نارسایی حاد کبد نسبت به نوع مزمن آن که به آهستگی پیشرفت می کند، کمتر شایع است. نارسایی حاد کبدی که تحت عنوان نارسایی فولمینانت کبد نیز شناخته می شود، عوارض بسیار جدی اعم از خونریزی بیش از حد و افزایش فشار در مغز به همراه دارد. این شرایط اورژانسی نیازمند بستری شدن در بیمارستان می باشد.

ادامه مطلب »