مطالب مربوط به: فنون عکاسی

نکات مهم برای این که خوش عکس باشیم

دنیای اطلاعات: هر کسی دوست دارد در عکس ها خوب به نظر برسد. اما متاسفانه بیشتر ما از عکس های خود راضی نیستیم. و همینطور گاه باید از افرادی عکس بگیرید که خیلی هم خوش چهره نیستند، اما در پایان می بینید که در عکس فوق العاده به نظر می رسند.

ادامه مطلب »