مطالب مربوط به: کم شدن شتاب ادرار

علل و درمان کم فشاری و کاهش جریان ادرار

کم فشاری ادرار

دنیای اطلاعات: کم‌فشاری ادرار به عنوان کاهش حجم ادرار تعریف می‌شود. این وضعیت یکی از مشخصات بالینی آسیب حاد کلیوی می‌باشد. کم‌فشاری ادرار به صورت خروجی ادراری تعریف می‌شود که: – کمتر از ۱ میلی‌لیتر در کیلوگرم در ساعت برای نوزادان است. – کمتر از ۵/۰ میلی‌لیتر در کیلوگرم در …

ادامه مطلب »