مطالب مربوط به: کریس گرین

بله گرفتن پس از ۴۰ سال خواستگاری

بله گرفتن پس از 40 سال خواستگاری

دنیای اطلاعات: یک زن ۷۲ ساله انگلیسی پس از ۴۰ سال سرانجام درخواست ازدواج از سوی خواستگار سمج خود را پذیرفت و به او پاسخ مثبت داد. آن ترنر زن ۷۲ ساله انگلیسی مدت ۴۰ سال در تردید بود که آیا درخواست ازدواج کریس گرین بپذیرد یا خیر. کریس گرین …

ادامه مطلب »