خانه > مطالب مربوط به: چگونه نام خانوادگی خود را عوض کنیم

مطالب مربوط به: چگونه نام خانوادگی خود را عوض کنیم

راهنما و شرایط تغییر نام خانوادگی

عوض کردن نام فامیلی

دنیای اطلاعات: متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد ۴۰ تا ۴۲ قانون ثبت احوال و درصورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل و پس از موافقت مراجع ذیصلاح ثبت احوال می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند. مواد ۴۰ – ۴۱ – ۴۲ قانون ثبت احوال و ماده …

ادامه مطلب »