مطالب مربوط به: پوشش زنان تهران طی 30 سال

زنان و دختران نیمه عریان در خیابان های تهران

زنان و دختران نیمه لخت

دنیای اطلاعات: سال‌ها پیش مرحوم حسین قندی یکی از اساتید روزنامه‌نگاری می‌گفت: روزی در روزنامه کیهان به این نتیجه رسیدیم که لوگوی کیهان که به نستعلیق نوشته شده خیلی شکم دارد و باید از آن وضعیت دربیاید اما اقتضای کار حرفه‌ای ایجاب می‌کرد که به‌یک‌باره لوگو را تغییر ندهیم و …

ادامه مطلب »