مطالب مربوط به: پسر خاله

آیا ازدواج دختر خاله با پسر خاله صحیح است؟

ازدواج

دنیای اطلاعات: ازدواج دخترخاله با پسر خاله را می توان از جهات متفاوتی مورد بررسی قرار داد تا بشود در مورد صحیح بودن آن نظر قطعی داد. همیشه ازدواج های فامیلی جزو ازدواج هایی است که در جامعه سنتی ما همیشه محبوبیت خودش را حفظ کرده است. ازدواج دختر خاله …

ادامه مطلب »