مطالب مربوط به: مراکز معاینه فنی سیار تهران

لیست مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین تهران

مراکز معاینه فنی تهران

دنیای اطلاعات: در حال حاضر بیشتر مراکز دو شیفته تا ۱۲ شب و سه مرکز بیهقی، نیایش و واحد سیار نوبنیاد به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و به صورت شبانه روزی معاینه فنی انجام می شود. آدرس و ساعت کار مراکز معاینه فنی خودروهای سبک، سنگین و مراکز معاینه فنی …

ادامه مطلب »