مطالب مربوط به: متن فارسی خطبه بدون نقطه

خطبه بدون نقطه حضرت علی (ع)

دنیای اطلاعات: این خطبه (که مانند خطبه بدون الف، معجزه ادبی آن حضرت است) از مراتب علمى و فکرى مولاى متقیان حکایت دارد، که بدون درنگ و تأمّل، پس از صحبت اصحاب به ایراد آن پرداخته، و در مورد توحید و نبوت و صفات الهى، و سنت و سیره رسول …

ادامه مطلب »