مطالب مربوط به: ماه فروردین

طالع بینی ازدواج مرد متولد فروردین

طالع بینی ازدواج

دنیای اطلاعات: مردی است رک و راست ، تند و آتشین مزاج و پر حرارت، عاشق پیشه، حادثه جو، حسود، پرتوقع و ریاست طلب که دوست دارد رهبر و فرمانده باشد . آیا روح این مرد و باطن مخفی او را می شناسید. منجمین، مرد متولد این برج را با …

ادامه مطلب »