مطالب مربوط به: خوردن دنبلان حیوانات حلال گوشت مثل گوسفند، گاو چه حکمی دارد

آیا خوردن دنبلان اشکال دارد؟

دنبلان

دنیای اطلاعات: پاسخ اجمالی: خداوند حکیم است و از شخص حکیم کار عبث و بیهوده سر نمی زند؛ از این رو شیعه بر این باور است که همه احکام بر اساس مصالح و مفاسد بیان شده اند. در مورد موضوع سؤال با توجه به برخی از آیات و روایات به …

ادامه مطلب »