مطالب مربوط به: ترک صله رحم

لیست گناهان کبیره در حدیثی از امام موسی کاظم

جهنم

دنیای اطلاعات: گناه کبیره در باورهای اسلامی گناهی است که مستوجب عقاب می‌شود. گناه کبیره اثرش مسخ شدن روح انسان است یعنی روح انسان فطرت پاک خود را به کلی از دست می‌دهد و میل انسان به کارهای نیک و خدایی کاهش می‌گیرد و در عوض میل به گناهان دیگر …

ادامه مطلب »