مطالب مربوط به: تبیین مفهوم خلیفه

منظور از خلیفه الله بودن انسان چیست؟

خلیفه الله

دنیای اطلاعات: قرآن مجید انسان را نماینده خدا در زمین معرفی کرده است. مقصود ار خلافت از جانب خدا این است که انسان با وجود خود، وجود خدا و با صفات و کمالات خود،‌ صفات و کمالات خدا و با فعل و کار خود، افعال خدا را ترسیم کند و …

ادامه مطلب »